Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.อาทิตย์
น.อ.อาทิตย์ สุทธิธรรม
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา  โพธ์ย้อย
น.อ.นฤพนธ์ มัตถกุล
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.พูลศักดิ์ บัวเนียม
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. เยี่ยมศูนย์ PIPO จว.ตรัง (อ่าน 649 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (13 พ.ค. 2558)เมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๓.๑ น.อ.บัญชา ดาวสุข ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.กลบ.พท.กระบี่ – ตรัง และคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการเข้าออกเรื...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.เยี่ยมคำนับ ผวจ.ตรัง (อ่าน 456 ครั้ง) ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (13 พ.ค. 2558)เมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ น.อ.บัญชา ดาวสุข ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.กลบ.พท.กระบี่ – ตรัง และคณะเยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัต...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดศูนย์(PIPO)และศูนย์Fishing One Stop Servic... (อ่าน 672 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรือเพ็ง (06 พ.ค. 2558)เมื่อ ๖ พ.ค.๕๘ น.ต.พีรภัทร พัฒนโสภณ นยก.บก.กรม ร.๒ พล.นย.เป็นผู้แทน ศรชล.เขต ๓ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ (PIPO) และศูนย์ Fishing One Stop Service ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดศูนย์(PIPO)และศูนย์Fishing One Stop Servic... (อ่าน 603 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 พ.ค. 2558)เมื่อ ๖ พ.ค.๕๘ น.อ.เชษฐา คุ้มเจริญ รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.เป็นผู้แทน ศรชล.เขต ๓ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ (PIPO) และศูนย์ Fishing One Stop Servic...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. พบปะกลุ่มแม่บ้าน กรม ร.๒ พล.นย. (อ่าน 458 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (04 พ.ค. 2558)เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ น.อ.บัญชา ดาวสุข ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. พร้อมด้วย รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.และฝ่ายอำนวยการ บก.กรม ร.๒ พล.นย. พบปะกลุ่มแม่บ้าน กรม ร.๒ พล.นย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก (อ่าน 644 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรือเพ็ง (04 พ.ค. 2558)เมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ น.อ.เชษฐา คุ้มเจริญ รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก (ระดับพื้นฐาน ๒) โดยคณะกรรม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.นย. และคณะเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล กรม ร.๒ พล.นย.... (อ่าน 627 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (04 พ.ค. 2558)เมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.นย.,พล.ร.ต.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ผบ.พล.นย. พร้อมด้วยคุณปัญชริน ใคร่ครวญประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ตรวจ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีปิดหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก (อ่าน 499 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรือเพ็ง (28 เม.ย. 2558)เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๘ พล.ร.ต.เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ รอง ผบ.ทรภ.๓ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กของทหารกองป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คณะ สปช.ทร. เดินทางมาตรวจงาน/โครงการก่อสร้าง กรม ร.... (อ่าน 480 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (28 เม.ย. 2558)เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๘ พลเรือตรี อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศจัดการทรัพยากร และคณะเดินทางมาตรวจ และติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ข้อข...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การตรวจสอบทดสอบร่างกาย และวินัยข้าราชการ นย. (อ่าน 426 ครั้ง) จำนวน 29 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (26 เม.ย. 2558)เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบการทดสอบร่างกาย และวินัยข้าราชการ นย. เดินทางทาตรวจสอบการทดสอบร่างกายและวินัยข้าราชการ นย.ของกำลังพลในสังกัด กรม ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชส... (อ่าน 455 ครั้ง) จำนวน 34 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรือเพ็ง (03 เม.ย. 2558)เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อ่าน 471 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (03 เม.ย. 2558)เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ ทำพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึก พระมหาเจษฎาราชเจ้า (อ่าน 431 ครั้ง) ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (01 เม.ย. 2558)เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ น.อ.ภริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ \\\"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.ร่วมพิธีประกาศมาตรการปิดอ่าว ... (อ่าน 422 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรือเพ็ง (01 เม.ย. 2558)เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ น.อ.ภริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. เป็นผู้แทนหน่วยร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำ ฝั่งอันดามัน ณ ท่าเที...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย.ให้การช่วยเหลือเรือนักท่องเที่ยวที่ป... (อ่าน 461 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (31 มี.ค. 2558)เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐๐๐ กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยทางทะเล จำนวน ๔ นาย พร้อมด้วยเรือยางกู้ภัยทางทะเลของหน่วยกู้ภัยทางทะเลชุมช...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น (อ่าน 563 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรือเพ็ง (28 มี.ค. 2558)เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ น.อ.บัญชา ดาวสุข ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นว่าที่เรือตรี ณ บก.กรม ร....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การตรวจเรือประมงในพื้นที่ จว.กระบี่ (อ่าน 533 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (28 มี.ค. 2558)เมื่อ ๒๔ มี.ค.๕๘ กรม ร.๒ พล.นย.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จว.กระบี่ ตรวจเรือประมง จำนวน ๕ ลำ ในพื้นที่ จว.กระบี่ เพื่อตรวจสอบ การทำประมงผิดกฎหมาย ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การตรวจสอบการติดตั้งระบบป้องกันภัย โจรสลัดประจำเรือ... (อ่าน 443 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรือเพ็ง (27 มี.ค. 2558)เมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ กลบ.พท.กระบี่ – ตรัง (กรม ร.๒ พล.นย.) จัดกำลังจำนวน ๒ นาย ร่วมเดินทางไปกับ จนท. บริษัท ปตท.จำกัด เพื่อร่วมตรวจสอบการติดตั้ง และควา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การขับเคลื่อนนโยบาย คสช.ด้านการประมง (อ่าน 496 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรือเพ็ง (27 มี.ค. 2558)เมื่อ ๑๒ มี.ค.๕๘ ดำเนินการขับเคลื่อนดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. ด้านการประมง ในการบูรณาการตรวจ ท่าเรือ/แพปลา และการตรวจในทะเล ในพื้นที่ จว.กร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ๕๘ กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังเข้าร่วมการฝึก ทร.๕๘ (อ่าน 556 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรือเพ็ง (27 มี.ค. 2558)ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๗ มี.ค.๕๘ กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังเข้าร่วมการฝึก ทร.๕๘(การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX)) ณ กองการฝึกกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 13
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย.
07 มิ.ย. 2555
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย
13 มิ.ย. 2555
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ
07 มิ.ย. 2555
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖
16 ก.ค. 2555
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท
06 มิ.ย. 2555
ทั้งหมด

 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.03 วินาที