Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.อาทิตย์
น.อ.สิกิจฐิพงษ์ พุ่มแก้ว
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา  โพธ์ย้อย
น.อ.วรรณะ ฤทธิชัย
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.ศิว์วิศว์ อังคสุวัฒน์
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 กิจกรรม ปจว./ปชส. ณ โรงเรียนบ้านท่าส้ม อ.กันตัง จว... (อ่าน 546 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (08 มี.ค. 2559)เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑(กลบ.พท.กระบี่ - ตรัง) จัดชุด ปจว./ปชส. ให้ับริการนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าส้ม ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จว.ตรัง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 Naga Fest 2016 (อ่าน 540 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (29 ก.พ. 2559)ระหว่าง ๒๗ – ๒๙ ก.พ.๕๙ กรม ร.๒ ฯ จัดกำลังพลสนับสนุน อบต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ ในการดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการจัดงาน Krabi Naga Fest 2016 ณ บร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย.จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกCPX Cobra gol... (อ่าน 660 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (14 ก.พ. 2559)ระหว่าง ๘- ๑๙ ก.พ.๕๙ กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพลเข้าร่วมฝึก ปัญหาที่บังคับการ ในการฝึก คอบร้าโกลด์ 2016
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แบบทดสอบการรับรู้นโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 592 ครั้ง) ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (03 ก.พ. 2559)แบบทดสอบการรับรู้นโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีอำลาผู้บังคับบัญชาทหารกองประจำการ กรม ร.๒ พล.นย... (อ่าน 590 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (29 ม.ค. 2559)เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. เป็นประธานำพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาทหารกองประจำการ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพลเข้ารับการฝึก MTWS 2016 (อ่าน 613 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (14 ม.ค. 2559)ระหว่าง ๑๑ - ๑๖ ม.ค.๕๙ กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพลเข้ารับการฝึก MTWS 2016 ครั้งที่ ๑ ร่วมกับกำลังพลจากฝ่ายสหรัฐอเมริกา ณ อาคาร A และ B ศูนย์การฝึก หน่วยบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ ฯ จัดแสดงอาวุธ ยุทโธปกรณ์ทางทหารในงานวันเด็... (อ่าน 595 ครั้ง) ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (11 ม.ค. 2559)กรม ร.๒ พล.น. ให้การสนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๓ พื้นที่ ดังนี้ ใน ๗ ม.ค.๕๙ จัดแสดงอาวุธ ยุทโธปกรณ์ทางทหาร ณ ที่ทำก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ มอบเงินสงเคราะห์กรณีครอบครัวเสียชีวิต... (อ่าน 569 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (08 ม.ค. 2559)เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ มอบเงินสงเคราะห์กรณีครอบครัวเสียชีวิตให้แก่ น.ท.พรตพงศ์ แซงราชา ซึ่งมารดาเสียชีวิต และพลทหารพงษ์เทพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ มอบของขวัญปีใหม่ให้กำลังพลในสังกัด (อ่าน 690 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (08 ม.ค. 2559)เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพลในสังกัด โดยมี น.ท.พรตพงศ์ แซงราชา ผู้แทนรับมอบของฝ่ายอำนวยการ ร.ต.เท...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ ฯ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙... (อ่าน 607 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (03 ม.ค. 2559)เมื่อ ๓๑ ธันวาคมา ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย.จัดกิจกรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ โดยมีการเลี้ยงบำรุงขวัญ และจับสลากของรางวัล จาก ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ ฯ จัดกำลังพลร่วมตรวจค้นเรือนจำ จว.กระบี่ (อ่าน 607 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (03 ม.ค. 2559)๒๙ ธ.ค.๕๘ จัดกำลังพลร่วมกับหน่วยต่างๆภายใน จว.กระบี่ ตรวจค้นเรือนจำ จว.กระบี่ เพื่อป้องปราม และป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งตรวจสิ่งผิดกฎหม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ ฯ ตรวจเยี่ยม ร้อย.บก.กรม ร.๒ ฯ และ พัน.... (อ่าน 611 ครั้ง) จำนวน 23 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (03 ม.ค. 2559)เมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผบ.กรม ร.๒ ฯ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วย ร้อย.บก.กรม ฯ พัน.ร.๔ ฯ และหน่วยกู้ภัยทางทะเลชุมชน – ๑ (ศูนย์ม้าน้ำ) เพื่อรับทราบผล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ ฯ เยี่ยมบำรุงขวันกำลังพล นรภ.ทร.ก.ลันตาน... (อ่าน 620 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (03 ม.ค. 2559)เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผบ.กรม ร.๒ ฯ และคณะ เดินทางไปเยี่ยม นรภ.ทร.ก.ลันตาน้อย เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องของหน่วยพร้อมทั้งเยี่ย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  กิจกรรม “ทำความสะอาดบ้านปลา เพื่อพ่อ” ครั้งที่ ๗ (อ่าน 608 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (03 ม.ค. 2559)ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ กรม ร.๒ พล.นย.ร่วมกิจกรรม“ทำความสะอาดบ้านปลา เพื่อพ่อ” ครั้งที่ 7 ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟู ทรัพยา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมจัดกิจกรรม BIKE FOR DAD (อ่าน 619 ครั้ง) จำนวน 21 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (12 ธ.ค. 2558)๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ กรม ๒ ร.๒ พล.นย. ร่วมกับ จว.กระบี่ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ BIKE FOR DAD โดย กรม ร.๒ ฯ จัดกำลังพล จำนวน ๕๐ นาย เพื่อจัดระเบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ฯ จัดกำลังพลร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอ... (อ่าน 574 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (10 ธ.ค. 2558)เมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพลร่วมกับ จังหวัดกระบี่เดินรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงความจงรักภักดีสนองพระราชปณิธานต่อต้านการทุจ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ ฯร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า... (อ่าน 595 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 ธ.ค. 2558)๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ ฯ ร่วมกิจกรรมงานวันคุรุสัมพันธ์ และเมาลิ... (อ่าน 587 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 ธ.ค. 2558)๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครอบครัวคุรุสัมพันธ์ และเมาลิดกลางประจำตำบลหนองทะเล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การบริจาคโลหิตโครงการ “คนกระบี่ ทำดีเพื่อพ่อ" (อ่าน 559 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (05 ธ.ค. 2558)๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ กรม ร.๒ พล.นย.จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิต “คนกระบี่ ทำดีเพื่อพ่อ” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันคล้ายวันสถาปนา กรม ร.๒ พล.นย. ปรจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 610 ครั้ง) จำนวน 51 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (17 พ.ย. 2558)เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กรม ร.๒ พล.นย. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรม ร.๒ พล.นย. ณ บก.กรม ร.๒ ฯ ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พีธีทางศาสนาอิสลาม ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 15
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย.
07 มิ.ย. 2555
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย
13 มิ.ย. 2555
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ
07 มิ.ย. 2555
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท
06 มิ.ย. 2555
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖
16 ก.ค. 2555
ทั้งหมด

 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที