Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.อาทิตย์
น.อ.นฤพนธ์ มัตถกุล
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา  โพธ์ย้อย
น.ท.ชิดพงษ์ พุ่มแก้ว
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.ศิว์วิศว์ อังคสุวัฒน์
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 กรม ร.๒ ฯ จัดกำลังเข้ารับการฝึกเป็นหน่วยกรมผสม ทร.... (อ่าน 527 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (28 เม.ย. 2559)เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย กรมผสม ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. ฝึก CPX เป็นหน่วยกรมผสม ทร.๕๙ (อ่าน 505 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (20 เม.ย. 2559)ระหนว่าง ๗-๑๒ และ ๑๘ - ๑๘ เม.ย.๕๙ กรม ร.๒ ฯ จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกปัญหาที่บังคับการในการฝึกเป็นหน่วย กรมผสม ทร.๕๙ ณ อาคารเอนกประสงค์ กรม ร.๑ พล.นย. แล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. จัดงานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๙ (อ่าน 473 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (20 เม.ย. 2559)เมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย. จัดงานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๙ รดน้ำขอพรจาก ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันจักรี" (อ่าน 435 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (09 เม.ย. 2559)เมื่อ ๖ เม.ย.๕๙ น.ต.พีรภัทร พัฒนโสภณ เป็นผู้แทน กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มห...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ ฯ ร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าชายเลน  (อ่าน 483 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (30 มี.ค. 2559)เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.กรม ร.๒ ฯ /ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผอ.รมน.ภาค ๔และร่วมกิจกรรมโครงการ อนุรักษ์...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ฯ ทำการการทดสอบร่างกาย และวินัยข้าราชการ นย... (อ่าน 487 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (24 มี.ค. 2559)เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ พล.ร.ต.ศิริพงษ์ สุขเกษม ผชก.ทร./ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการทดสอบร่างกาย และวินัยข้าราชการ นย. พร้อมคณะเดินทางมาทดสอบร่างกาย และวิน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ณ หาดอ่าวน... (อ่าน 442 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (10 มี.ค. 2559)เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ น.ท.พรตพงศ์ แซงราชา เสธ.กรม ร.๒ พล.นย./เสธ.ฉก.นย.๔๑๑ พร้อมด้วยกำลังพล จำนวน ๓๐ นาย ร่วมทำการซักซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรม ปจว./ปชส. ณ รร.บ้านคลองแห้ง อ.เมืองกระบี่... (อ่าน 392 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (08 มี.ค. 2559)เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑(กลบ.พท.กระบี่ - ตรัง) จัดชุด ปจว./ปชส. ให้ับริการนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองแห้ง ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จว....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรม ปจว./ปชส. ณ โรงเรียนบ้านท่าส้ม อ.กันตัง จว... (อ่าน 420 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (08 มี.ค. 2559)เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑(กลบ.พท.กระบี่ - ตรัง) จัดชุด ปจว./ปชส. ให้ับริการนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าส้ม ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จว.ตรัง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 Naga Fest 2016 (อ่าน 411 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (29 ก.พ. 2559)ระหว่าง ๒๗ – ๒๙ ก.พ.๕๙ กรม ร.๒ ฯ จัดกำลังพลสนับสนุน อบต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ ในการดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการจัดงาน Krabi Naga Fest 2016 ณ บร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย.จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกCPX Cobra gol... (อ่าน 522 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (14 ก.พ. 2559)ระหว่าง ๘- ๑๙ ก.พ.๕๙ กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพลเข้าร่วมฝึก ปัญหาที่บังคับการ ในการฝึก คอบร้าโกลด์ 2016
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แบบทดสอบการรับรู้นโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 487 ครั้ง) ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (03 ก.พ. 2559)แบบทดสอบการรับรู้นโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีอำลาผู้บังคับบัญชาทหารกองประจำการ กรม ร.๒ พล.นย... (อ่าน 473 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (29 ม.ค. 2559)เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. เป็นประธานำพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาทหารกองประจำการ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพลเข้ารับการฝึก MTWS 2016 (อ่าน 488 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (14 ม.ค. 2559)ระหว่าง ๑๑ - ๑๖ ม.ค.๕๙ กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพลเข้ารับการฝึก MTWS 2016 ครั้งที่ ๑ ร่วมกับกำลังพลจากฝ่ายสหรัฐอเมริกา ณ อาคาร A และ B ศูนย์การฝึก หน่วยบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ ฯ จัดแสดงอาวุธ ยุทโธปกรณ์ทางทหารในงานวันเด็... (อ่าน 476 ครั้ง) ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (11 ม.ค. 2559)กรม ร.๒ พล.น. ให้การสนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๓ พื้นที่ ดังนี้ ใน ๗ ม.ค.๕๙ จัดแสดงอาวุธ ยุทโธปกรณ์ทางทหาร ณ ที่ทำก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ มอบเงินสงเคราะห์กรณีครอบครัวเสียชีวิต... (อ่าน 431 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (08 ม.ค. 2559)เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ มอบเงินสงเคราะห์กรณีครอบครัวเสียชีวิตให้แก่ น.ท.พรตพงศ์ แซงราชา ซึ่งมารดาเสียชีวิต และพลทหารพงษ์เทพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ มอบของขวัญปีใหม่ให้กำลังพลในสังกัด (อ่าน 492 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (08 ม.ค. 2559)เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพลในสังกัด โดยมี น.ท.พรตพงศ์ แซงราชา ผู้แทนรับมอบของฝ่ายอำนวยการ ร.ต.เท...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ ฯ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙... (อ่าน 477 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (03 ม.ค. 2559)เมื่อ ๓๑ ธันวาคมา ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย.จัดกิจกรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ โดยมีการเลี้ยงบำรุงขวัญ และจับสลากของรางวัล จาก ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ ฯ จัดกำลังพลร่วมตรวจค้นเรือนจำ จว.กระบี่ (อ่าน 483 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (03 ม.ค. 2559)๒๙ ธ.ค.๕๘ จัดกำลังพลร่วมกับหน่วยต่างๆภายใน จว.กระบี่ ตรวจค้นเรือนจำ จว.กระบี่ เพื่อป้องปราม และป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งตรวจสิ่งผิดกฎหม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ ฯ ตรวจเยี่ยม ร้อย.บก.กรม ร.๒ ฯ และ พัน.... (อ่าน 466 ครั้ง) จำนวน 23 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (03 ม.ค. 2559)เมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผบ.กรม ร.๒ ฯ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วย ร้อย.บก.กรม ฯ พัน.ร.๔ ฯ และหน่วยกู้ภัยทางทะเลชุมชน – ๑ (ศูนย์ม้าน้ำ) เพื่อรับทราบผล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 13
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย.
07 มิ.ย. 2555
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย
13 มิ.ย. 2555
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ
07 มิ.ย. 2555
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖
16 ก.ค. 2555
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท
06 มิ.ย. 2555
ทั้งหมด

 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.03 วินาที