Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.อาทิตย์
น.อ.อาทิตย์ สุทธิธรรม
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา  โพธ์ย้อย
น.อ.นฤพนธ์ มัตถกุล
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.พูลศักดิ์ บัวเนียม
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 กรม ร.๒ พล.นย. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงประชา... (อ่าน 315 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (13 ก.ค. 2559)เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดการบรรยายให้ความรู้แก่กำลังพลในสังกัดเกี่ยวกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ฯร่วมคณะผบ.พล.นย.ตรวจเยียม ฉก.นราธิวาส ๓๑... (อ่าน 292 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (13 ก.ค. 2559)ระหว่าง ๑๑ - ๑๓ ก.ค.๕๙ น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมคณะ ผบ.พล.นย. ตรวจเยียมบำรุงขวัญ ฉก.นราธิวาส ๓๑
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  รอง ผอ.สปก.ยก.ทร. และคณะเดินทางมาประเมิน และติดตา... (อ่าน 359 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (13 ก.ค. 2559)ระหว่าง ๑๖ - ๑๗ มิ.ย.๕๙ น.อ.อดิเรก พัฒนมงคล รอง ผอ.สปก.ยก.ทร. และคณะ เดินทางมาประเมิน และติดตามผลการการปฏิบัติงาน ฉก.นย.๔๑๑ รวมทั้ง รวบรวมข้อมูล เรือ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพลร่วมจัดกิจกรรมชายหาดติดดาว... (อ่าน 277 ครั้ง) จำนวน 21 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (12 ก.ค. 2559)เมื่อ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพลร่วมจัดกิจกรรมโครงการชายหาดติดดาว ครั้งที่ ๓ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หาดคลองม่วง ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. จัดกิจกรรมต้อนรับจ่าใหม่ นรจ.นย.รุ่น... (อ่าน 274 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 ก.ค. 2559)เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย. จัดกิจกรรมต้อนรับจ่าใหม่ นรจ.นย. รุ่นที่ ๕๙ สังกัด ร้อย.บก.กรม ร.๒ ฯ จำนวน ๒ นาย พัน.ร.๔ ฯ จำนวน ๔ นาย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ ฯสนธิกำลังร่วมปฏิบัติการทวงคืนป่าชายเลน จว... (อ่าน 240 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 ก.ค. 2559)ระหว่าง ๒๗ – ๓๐ มิ.ย.๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ ๗ และหน่วยกำลังในพื้นที่ จว.กระบี่ ปฏ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.ศปส.ทร. ตรวจเยี่ยมการจัดสวัสดิการ กรม ร.๒ พล.นย... (อ่าน 329 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (18 มิ.ย. 2559)เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ พล.ร.อ.จีรพัฒน์ ปานสกุณ ผอ.ศปส.ทร. เดินทางมารับทราบข้อมูล อุปสรรค ข้อขัดข้อง และติดตามการจัดสวัสดิการ กรม ร.๒ พล.นย. แหลมหางนาค...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Krabi Goes Green Exclusive... (อ่าน 312 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (18 มิ.ย. 2559)เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ น.ท.พรตพงศ์ แซงราชา เสธ.ฉก.นย.๔๑๑ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Krabi Goes Green Exclusive ณ ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท ต.หนองทะเล ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมปล่อยเต่าเฉลิมพระเกียรติ จว.ตรัง (อ่าน 341 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (11 มิ.ย. 2559)เมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตรัง กรม ร.๒ พล.นย./กลบ.พท.กระบี่ – ตรัง/ฉก.นย.๔๑๑ ร่วมกับจังหวัดตรัง สำนักงานประมงจังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมปล่อยเต่าเฉลิมพระเกียรติ จว.กระบี่ (อ่าน 274 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (10 มิ.ย. 2559)เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรม ร.๒พล.นย./กลบ.พท.กระบี่ - ตรัง /ฉก.นย.๔๑๑ ร่วมกับ จังหวัดกระบี่ สำนักงานประมง จว.กระบี่ อบต.หนองทะล จัดกิจกรรมปล่อยเต่าเฉลิม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ทร.ตรวจที่ดิน จว... (อ่าน 368 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (18 พ.ค. 2559)เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ ผบ.ฉก.นย.นย.๔๑๑ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ รองหัวหน้าคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ ฯ สนับสนุนกำลังพลจัดกิจกรรม วิถีถิ่น วิถีไท... (อ่าน 377 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (07 พ.ค. 2559)เมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพลสนับสนุน จังหวัดกระบี่ร่วมเดินขบวนเกียรติยศ ในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย จ.กระบี่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาดกระบี่... (อ่าน 412 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 พ.ค. 2559)เมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ ให้การต้อนรับ นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เนื่องในโอกาสเดินท...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ ฯ ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสา (อ่าน 371 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (05 พ.ค. 2559)เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพลพร้อมเรือยางจำนวน ๑ ลำให้การสนับสนุนศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง ให้การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ ฯ จัดกำลังเข้ารับการฝึกเป็นหน่วยกรมผสม ทร.... (อ่าน 390 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (28 เม.ย. 2559)เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย กรมผสม ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. ฝึก CPX เป็นหน่วยกรมผสม ทร.๕๙ (อ่าน 370 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (20 เม.ย. 2559)ระหนว่าง ๗-๑๒ และ ๑๘ - ๑๘ เม.ย.๕๙ กรม ร.๒ ฯ จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกปัญหาที่บังคับการในการฝึกเป็นหน่วย กรมผสม ทร.๕๙ ณ อาคารเอนกประสงค์ กรม ร.๑ พล.นย. แล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. จัดงานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๙ (อ่าน 335 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (20 เม.ย. 2559)เมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย. จัดงานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๙ รดน้ำขอพรจาก ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันจักรี" (อ่าน 338 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (09 เม.ย. 2559)เมื่อ ๖ เม.ย.๕๙ น.ต.พีรภัทร พัฒนโสภณ เป็นผู้แทน กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มห...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ ฯ ร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าชายเลน  (อ่าน 378 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (30 มี.ค. 2559)เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.กรม ร.๒ ฯ /ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผอ.รมน.ภาค ๔และร่วมกิจกรรมโครงการ อนุรักษ์...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ฯ ทำการการทดสอบร่างกาย และวินัยข้าราชการ นย... (อ่าน 380 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (24 มี.ค. 2559)เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ พล.ร.ต.ศิริพงษ์ สุขเกษม ผชก.ทร./ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการทดสอบร่างกาย และวินัยข้าราชการ นย. พร้อมคณะเดินทางมาทดสอบร่างกาย และวิน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 13
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย.
07 มิ.ย. 2555
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย
13 มิ.ย. 2555
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ
07 มิ.ย. 2555
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖
16 ก.ค. 2555
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท
06 มิ.ย. 2555
ทั้งหมด

 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที