Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.กฤษฎา ชื่นชนม์
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.ภริศวร์
น.อ.ภริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา  โพธ์ย้อย
น.อ.ธวัชชัย กลางคำ
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.พรตพงศ์ แซงราชา
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 ผบ.พล.นย. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยม กรม ร.๒ฯ/ฉก.นย.๔๑๑ (อ่าน 251 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (17 ส.ค. 2559)ระหว่าง ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผบ.พล.นย. และคณะ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงาน กรม ร.๒ฯ/ฉก.นย.๔๑๑
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จัดกำลัง ลว.รักษาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยว ต.อ่าว... (อ่าน 221 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (13 ส.ค. 2559)ระหว่าง ๑๒ – ๑๔ ส.ค.๕๙ จัดกำลังทำการลาดตระเวนแสดงกำลัง เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำของฝ่ายตรงข้ามบริเวณ สถานที่ราชการสำคัญ แหล่งท่องเที่ยว สถานศึกษา โร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย๔๑๑ จัดกำลังพลร่วมกู้เรือนักท่องเที่ยวอับปาง (อ่าน 183 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (24 ก.ค. 2559)ระหว่าง ๑๑ – ๒๔ ก.ค.๕๙ ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพลร่วมกับ ปภ.กระบี่ ตำรวจน้ำ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ อบต.อ่าวนาง กู้เรือใบแอดเวนเจอร์ของนักท่องเท...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.๔๑๑ จัดชุดประสานงานทำความเข้าใจ NGo (อ่าน 166 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (21 ก.ค. 2559)เมื่อ ๑๕ ก.ค.๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดชุดประสานงานทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ (กลุ่มองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (NGO) เพื่อให้ จนท.อศ. สำ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพลร่วมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดกระบี... (อ่าน 176 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (20 ก.ค. 2559)เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลัง ร่วมกับ จนท.ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข จว.กระบี่ ทำการตรวจค้นเรือนจำ จว.กระบี่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (อ่าน 189 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (18 ก.ค. 2559)ระหว่าง ๕ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จว.กระบี่ จัดการฝึกอบรมอาช...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมโครงการฝายมีชีวิตประชาร่วมใจ เฉลิมพระเกียรต... (อ่าน 178 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (18 ก.ค. 2559)เมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ ร่วมกับ สนง.ยุติธรรม จว.กระบี่ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ อ.อ่าวลึก ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงประชา... (อ่าน 239 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (13 ก.ค. 2559)เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดการบรรยายให้ความรู้แก่กำลังพลในสังกัดเกี่ยวกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ฯร่วมคณะผบ.พล.นย.ตรวจเยียม ฉก.นราธิวาส ๓๑... (อ่าน 214 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (13 ก.ค. 2559)ระหว่าง ๑๑ - ๑๓ ก.ค.๕๙ น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมคณะ ผบ.พล.นย. ตรวจเยียมบำรุงขวัญ ฉก.นราธิวาส ๓๑
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  รอง ผอ.สปก.ยก.ทร. และคณะเดินทางมาประเมิน และติดตา... (อ่าน 231 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (13 ก.ค. 2559)ระหว่าง ๑๖ - ๑๗ มิ.ย.๕๙ น.อ.อดิเรก พัฒนมงคล รอง ผอ.สปก.ยก.ทร. และคณะ เดินทางมาประเมิน และติดตามผลการการปฏิบัติงาน ฉก.นย.๔๑๑ รวมทั้ง รวบรวมข้อมูล เรือ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพลร่วมจัดกิจกรรมชายหาดติดดาว... (อ่าน 185 ครั้ง) จำนวน 21 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (12 ก.ค. 2559)เมื่อ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพลร่วมจัดกิจกรรมโครงการชายหาดติดดาว ครั้งที่ ๓ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หาดคลองม่วง ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. จัดกิจกรรมต้อนรับจ่าใหม่ นรจ.นย.รุ่น... (อ่าน 197 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 ก.ค. 2559)เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย. จัดกิจกรรมต้อนรับจ่าใหม่ นรจ.นย. รุ่นที่ ๕๙ สังกัด ร้อย.บก.กรม ร.๒ ฯ จำนวน ๒ นาย พัน.ร.๔ ฯ จำนวน ๔ นาย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ ฯสนธิกำลังร่วมปฏิบัติการทวงคืนป่าชายเลน จว... (อ่าน 165 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 ก.ค. 2559)ระหว่าง ๒๗ – ๓๐ มิ.ย.๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ ๗ และหน่วยกำลังในพื้นที่ จว.กระบี่ ปฏ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.ศปส.ทร. ตรวจเยี่ยมการจัดสวัสดิการ กรม ร.๒ พล.นย... (อ่าน 244 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (18 มิ.ย. 2559)เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ พล.ร.อ.จีรพัฒน์ ปานสกุณ ผอ.ศปส.ทร. เดินทางมารับทราบข้อมูล อุปสรรค ข้อขัดข้อง และติดตามการจัดสวัสดิการ กรม ร.๒ พล.นย. แหลมหางนาค...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Krabi Goes Green Exclusive... (อ่าน 210 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (18 มิ.ย. 2559)เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ น.ท.พรตพงศ์ แซงราชา เสธ.ฉก.นย.๔๑๑ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Krabi Goes Green Exclusive ณ ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท ต.หนองทะเล ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมปล่อยเต่าเฉลิมพระเกียรติ จว.ตรัง (อ่าน 253 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (11 มิ.ย. 2559)เมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตรัง กรม ร.๒ พล.นย./กลบ.พท.กระบี่ – ตรัง/ฉก.นย.๔๑๑ ร่วมกับจังหวัดตรัง สำนักงานประมงจังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมปล่อยเต่าเฉลิมพระเกียรติ จว.กระบี่ (อ่าน 187 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (10 มิ.ย. 2559)เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรม ร.๒พล.นย./กลบ.พท.กระบี่ - ตรัง /ฉก.นย.๔๑๑ ร่วมกับ จังหวัดกระบี่ สำนักงานประมง จว.กระบี่ อบต.หนองทะล จัดกิจกรรมปล่อยเต่าเฉลิม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ทร.ตรวจที่ดิน จว... (อ่าน 266 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (18 พ.ค. 2559)เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ ผบ.ฉก.นย.นย.๔๑๑ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ รองหัวหน้าคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ ฯ สนับสนุนกำลังพลจัดกิจกรรม วิถีถิ่น วิถีไท... (อ่าน 278 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (07 พ.ค. 2559)เมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพลสนับสนุน จังหวัดกระบี่ร่วมเดินขบวนเกียรติยศ ในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย จ.กระบี่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาดกระบี่... (อ่าน 313 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 พ.ค. 2559)เมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ ให้การต้อนรับ นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เนื่องในโอกาสเดินท...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 12
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย.
07 มิ.ย. 2555
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย
13 มิ.ย. 2555
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ
07 มิ.ย. 2555
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖
16 ก.ค. 2555
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท
06 มิ.ย. 2555
ทั้งหมด

 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.03 วินาที