Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.อาทิตย์
น.อ.สิกิจฐิพงษ์ พุ่มแก้ว
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา  โพธ์ย้อย
น.อ.วรรณะ ฤทธิชัย
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.ศิว์วิศว์ อังคสุวัฒน์
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 แถวเตรียมความพร้อม ในการรักษาความสงบและปราบจราจล (อ่าน 989 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (26 พ.ย. 2555)กรม ร.๒ พล.นย. แถวเตรียมความพร้อม ในการรักษาความสงบและปราบจราจล โดยมี น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม เป็นประธานตรวจความพร้อม และให้โอวาท
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ (อ่าน 912 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (21 พ.ย. 2555)กรม ร.๒ พล.นย. แถวรับฟังสาร ของ ผบ.ทร.เนื่องในวัน กองทัพเรือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมี น.อ.อำมร ซื่อตรง รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(๑) เป็นผู้แทนอ่านสาร ผบ.ทร....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ (อ่าน 872 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (21 พ.ย. 2555)กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.ร่วมงานพิธีถวายผ้ากฐิน นย. ประจำป... (อ่าน 872 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (08 พ.ย. 2555)น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.ร่วมงานพิธีถวายผ้ากฐิน นย. ประจำปี ๒๕๕๕
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. สำรวจความคืบหน้าสถานที่ก่อสร้าง ... (อ่าน 899 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (29 ต.ค. 2555)ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.สำรวจความคืบหน้า การก่อสร้าง กรม ร.๒ พล.นย.และเข้าเยี่ยมคำนับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดกระบี่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. และมอบการบ... (อ่าน 1390 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (08 ต.ค. 2555)น.อ.เอนก อันสุขสันต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. (ท่านเก่า) ให้การต้อนรับ น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(ท่านใหม่) ในพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ให้โอวาท กำลังพลที่จะไปผลัดเปลี่ย... (อ่าน 879 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (28 ก.ย. 2555)น.อ.เอนก อันสุขสันต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ให้โอวาท กำลังพลที่จะไปผลัดเปลี่ยนกำลัง หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคใต้และตะวันออก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.ร่วมรับฟังโอวาท จาก ผบ.นย. เนื่อง... (อ่าน 858 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (27 ก.ย. 2555)น.อ.เอนก อันสุขสันต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.ร่วมรับฟังโอวาท จาก ผบ.นย. เนื่องในโอกาสที่กำลังพล ผลัดเปลี่ยนกำลัง หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(๑)ร่วมพิธี เปิดศาสนสถาน นย. (อ่าน 854 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (26 ก.ย. 2555)น.อ.จิโรจน์ สุขอร่าม รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(๑) ร่วมพิธีเปิด ศาสนสถาน นย.เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมี พล.ร.ท.พงษ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ผบ.นย.เป็นประธานในพิ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดการฝีกเบื้องต้นเฉพาะเหล่าราบ ทหารกองประจำกา... (อ่าน 895 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (26 ก.ย. 2555)น.อ.เอนก อันสุขสันต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.เป็นประธานพิธีเปิดการฝีกเบื้องต้นเฉพาะเหล่าราบ ทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๑ โดยมี น.ท.สิงหา ทองโปร่ง ผบ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. สนธิกำลังเพื่อตรวจความพร้อม กำลังพลท... (อ่าน 891 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : soowichan (13 ก.ย. 2555)น.อ.จิโรจน์ สุขอร่าม รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(๑) เป็นผู้แทน ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ตรวจความพร้อมและให้โอวาท กำลังพล กรม ร.๒ พล.นย. ที่จะไปปฏิบัติราชการ ในพื้น...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(๑)กล่าวต้อนรับและให้โอวาททหา... (อ่าน 1307 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : soowichan (07 ก.ย. 2555)น.อ.จิโรจน์ สุขอร่าม รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(๑) กล่าวต้อนรับและให้โอวาททหารกองประจำการ ผลัดที่๑/๒๕๕๕ สังกัด กรม ร.๒ พล.นย. ณ หน้าบก.กรม ร.๒ พล.นย.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.มอบธงประจำหน่วยและให้โอวาทนักกีฬา... (อ่าน 1076 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : preutipan (16 ส.ค. 2555)ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.มอบธงประจำหน่วยและให้โอวาทนักกีฬาวิ่งทดสอบสมรรถภาพ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. รับมอบ คอมพิวเตอร์ จาก ฉก.นย.ทร. (อ่าน 905 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (09 ส.ค. 2555)น.อ.เอนก อันสุขสันต์ ผบ.กรม ร. ๒ พล.นย. รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด ซึ่ง ฉก.นย.ทร. โดย น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน น.อ.สมเกียรต...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบประกาศเกียรติคุณและหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน แก... (อ่าน 827 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (04 ส.ค. 2555)น.อ.เอนก อันสุขสันต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. มอบประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน แก่ทหารกองประจำการ สังกัด กรม ร.๒ พล.นย. รุ่นที่ ๒๕๕๓ ผลัดที่๒ ที...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้... (อ่าน 1313 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : soowichan (04 ส.ค. 2555)น.อ.เอนก อันสุขสันต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นย. ประจำปี ๒๕๕๕
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. แถวรับฟังสารจาก รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย... (อ่าน 1102 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : soowichan (04 ส.ค. 2555)น.อ.จิโรจน์ สุขอร่าม รอง ผบ. กรม ร.๒ พล.นย.(๑) เป็นประธานอ่านสาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นย. ประจำปี ๒๕๕๕
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. ย้ายเข้าปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งกองบังค... (อ่าน 911 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : soowichan (01 ส.ค. 2555)กรม ร.๒ พล.นย. ย้ายเข้าปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งกองบังคับการ ชั่วคราว (บก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย. เดิม)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖ (อ่าน 1606 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (16 ก.ค. 2555)จัดกำลังพล เข้ารับการฝึก เพื่อเตรียมการไปปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี งป.๕๖
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ให้การสนับสนุน ดำเนินการต... (อ่าน 787 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (11 ก.ค. 2555)แผนกโทรศัพท์ กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่๓ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตั้ง ระบบโทรศัพท์ ณ บก.กรม ร.๒ พล.นย.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 15
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย.
07 มิ.ย. 2555
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย
13 มิ.ย. 2555
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ
07 มิ.ย. 2555
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท
06 มิ.ย. 2555
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖
16 ก.ค. 2555
ทั้งหมด

 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที