Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.อาทิตย์
น.อ.สิกิจฐิพงษ์ พุ่มแก้ว
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา  โพธ์ย้อย
น.อ.วรรณะ ฤทธิชัย
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.ศิว์วิศว์ อังคสุวัฒน์
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา ผบ.นย. กล่าวให้โอวาทกำลังพล... (อ่าน 648 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช  หนูทองแก้ว (17 ม.ค. 2557)เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา ผบ.นย. กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล กรม ร.๒ พล.นย. ที่จะเคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งปกติ ณ แหลมหางนาค บ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอ... (อ่าน 649 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช  หนูทองแก้ว (07 ม.ค. 2557)เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ม.ค.๕๗ น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. และคณะฯ เดินทางไปดูการฝึก และตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ทำการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พล.ร.ต.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร รอง ปช.ทร. และคณะฯ ตรวจ... (อ่าน 873 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช  หนูทองแก้ว (26 ธ.ค. 2556)เมื่อวันพูธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ พล.ร.ต.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร รอง ปช.ทร. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมชม บก.กรม ร.๒ พล.นย. บ.อ่าวเสี้ยว ต.หนองทะเล จ.กระบี่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (อ่าน 640 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช  หนูทองแก้ว (26 ธ.ค. 2556)เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙๐๐ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. และกำลังพลในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พล.นย. (อ่าน 695 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : teerayut (08 พ.ย. 2556)พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พล.นย. ประจำปี งป.๕๗
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กีฬาครอบครัว นย. ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 795 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (23 ส.ค. 2556)ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.พร้อมด้วย ข้าราชการและครอบครัว ภายในสังกัดกรม ร.๒ พล.นย.ร่วมแข่งขัน กีฬาครอบครัว นย. ประจำปี๒๕๕๖
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.เยี่ยมผู้ป่วย ที่ได้รับบาดเจ็บ จา... (อ่าน 740 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (23 ส.ค. 2556)ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.พร้อมด้วย รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(๑) เยี่ยมผู้ป่วย ที่ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 753 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (23 ส.ค. 2556)ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. เป็นประธาน ในพิธี มอบทุนการศึกษา ให้กับบุตร ข้าราชการ ภายในกรม ร.๒ พล.นย. ประจำปี ๒๕๕๖
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันคล้ายวันสถาปนา นย. ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 865 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (07 ส.ค. 2556)น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นย. ประจำปี ๒๕๕๖ ณ อนุสาวรีย์ทหาร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และหนังสือรับรองการปฏิบัติ... (อ่าน 792 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (29 ก.ค. 2556)น.อ.อำมร ซื่อตรง รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. (รอง๑) เป็นประธานในพิธี มอบประกาศเกียรติคุณ และหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน แก่ทหารกองประจำการ ปลดประจำการเป็นทหา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ให้โอวาท และมอบพระพุทธรูป ให้กับ... (อ่าน 883 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (11 ก.ค. 2556)น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ให้โอวาท และมอบพระพุทธรูป ให้กับพัน ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย. ที่จะออกไปปฏิบัติราชการชายแดน ฉก.นราธิวาส ๓๑ ใน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันทหารนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 896 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (10 ก.ค. 2556)น.ท.สุรวุฒิ สุมงคล รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. (๒)เป็น ประธาน อ่านสาร จาก ผบ.นย. เนื่องในวัน \"ทหารนาวิกโยธิน\" พ.ศ.๒๕๕๖ พร้อม จัดกำลังพล บำเพ็ญสาธารณประโยช...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และหนังสือรับรองการปฏิบัติ... (อ่าน 844 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (03 ก.ค. 2556)น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม.ร.๒ พล.นย. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำกา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิด การฝึกทบทวนกำลังพล เพื่อเตรียมผลัดเปลี่ยน... (อ่าน 1240 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (19 มี.ค. 2556)พล ร.ต.นิเวช บุตรศรี ผบ.พล.นย. เป็นประธาน พิธีเปิด การฝึกทบทวนกำลังพล เพื่อเตรียมผลัดเปลี่ยน หน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 904 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (03 ม.ค. 2556)น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.พร้อมด้วย ข้าราชการ กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.ศฝ.นย.เดินทางมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้... (อ่าน 957 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (03 ม.ค. 2556)พล.ร.ต.นพพร วุฒิรณฤทธิ์ ผบ.ศฝ.นย. เดินทางมาเยี่ยม และมอบของขวัญให้กับข้าราชการ พลทหาร สังกัด กรม ร.๒ พล.นย. ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓ จังห...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท... (อ่าน 902 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (03 ม.ค. 2556)น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.พร้อมด้วย น.อ.อำมร ซื่อตรง รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(๑) เดินทางมาให้กำลังใจเยี่ยมเยียนผู้บาดเจ็บ และมอบเงิน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ต้อนรับ คณะภริยาทหารเรือ เดินทางมาเยี่ยมเยียน และม... (อ่าน 809 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (27 ธ.ค. 2555)น.อ.อำมร ซื่อตรง รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(๑)ร่วมให้การต้อนรับ คณะภริยาทหารเรือ เดินทางมาเยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือ บำรุงขวัญข้าราชการและพลทหาร ที่ได้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  (อ่าน 806 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (27 ธ.ค. 2555)กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีวางศิลาฤกษ์ บก.กรม ร.๒ พล.นย. (อ่าน 900 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (19 ธ.ค. 2555)พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา ผบ.นย. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร บก.กรม ร.๒ พล.นย.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 15
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย.
07 มิ.ย. 2555
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย
13 มิ.ย. 2555
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ
07 มิ.ย. 2555
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท
06 มิ.ย. 2555
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖
16 ก.ค. 2555
ทั้งหมด

 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที