Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.อาทิตย์
น.อ.นฤพนธ์ มัตถกุล
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา  โพธ์ย้อย
น.ท.ชิดพงษ์ พุ่มแก้ว
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.ศิว์วิศว์ อังคสุวัฒน์
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.มอบธงประจำหน่วยและให้โอวาทนักกีฬา... (อ่าน 931 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : preutipan (16 ส.ค. 2555)ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.มอบธงประจำหน่วยและให้โอวาทนักกีฬาวิ่งทดสอบสมรรถภาพ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. รับมอบ คอมพิวเตอร์ จาก ฉก.นย.ทร. (อ่าน 760 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (09 ส.ค. 2555)น.อ.เอนก อันสุขสันต์ ผบ.กรม ร. ๒ พล.นย. รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด ซึ่ง ฉก.นย.ทร. โดย น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน น.อ.สมเกียรต...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบประกาศเกียรติคุณและหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน แก... (อ่าน 693 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (04 ส.ค. 2555)น.อ.เอนก อันสุขสันต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. มอบประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน แก่ทหารกองประจำการ สังกัด กรม ร.๒ พล.นย. รุ่นที่ ๒๕๕๓ ผลัดที่๒ ที...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้... (อ่าน 1070 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : soowichan (04 ส.ค. 2555)น.อ.เอนก อันสุขสันต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นย. ประจำปี ๒๕๕๕
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. แถวรับฟังสารจาก รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย... (อ่าน 884 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : soowichan (04 ส.ค. 2555)น.อ.จิโรจน์ สุขอร่าม รอง ผบ. กรม ร.๒ พล.นย.(๑) เป็นประธานอ่านสาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นย. ประจำปี ๒๕๕๕
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. ย้ายเข้าปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งกองบังค... (อ่าน 751 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : soowichan (01 ส.ค. 2555)กรม ร.๒ พล.นย. ย้ายเข้าปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งกองบังคับการ ชั่วคราว (บก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย. เดิม)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖ (อ่าน 1383 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (16 ก.ค. 2555)จัดกำลังพล เข้ารับการฝึก เพื่อเตรียมการไปปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี งป.๕๖
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ให้การสนับสนุน ดำเนินการต... (อ่าน 663 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (11 ก.ค. 2555)แผนกโทรศัพท์ กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่๓ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตั้ง ระบบโทรศัพท์ ณ บก.กรม ร.๒ พล.นย.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.ให้โอวาท พลทหาร ผลัดที่๔/๒๕๕๔ และพ... (อ่าน 732 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (29 มิ.ย. 2555)น.อ.เอนก อันสุขสันต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.ให้โอวาท พลทหาร ผลัดที่๔/๒๕๕๔ และพลทหารประจำการ สังกัด กรม ร.๒ พล.นย.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(๒) เป็นประธานอ่านสาร เนื่องใน... (อ่าน 698 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (29 มิ.ย. 2555)น.อ.อำมร ซื่อตรง รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(๒) เป็นประธานอ่านสาร เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดการฝึกเบื้องต้นเฉพาะเหล่าราบ ทหารกองประจำกา... (อ่าน 797 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : soowichan (19 มิ.ย. 2555)น.อ.จิโรจน์ สุขอร่าม รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. มอบธงและให้โอวาท พิธืเปิดการฝึกเบื้องต้นเฉพาะเหล่าราบ ทหารกองประจำการรุ่นที่ ๒๕๕๔ ผลัดที่ ๔
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีฟังสาร วันอาภากร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ (อ่าน 768 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : pichet k. (13 มิ.ย. 2555)เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๕๕ ข้าราชการ กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมฟังสาร กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวัน อาภากร ประจำปี ๒๕๕๕
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย (อ่าน 1490 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : soowichan (13 มิ.ย. 2555)ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.ร่วมพิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ (อ่าน 733 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : preutipan (11 มิ.ย. 2555)ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ มารดา พ.จ.อ.เกียรติศักดิ์ แสงสว่าง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย. (อ่าน 2267 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : preutipan (07 มิ.ย. 2555)ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย.เป็นประธานในพิธีประดับยศ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ (อ่าน 1487 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : preutipan (07 มิ.ย. 2555)ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ (อ่าน 772 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : preutipan (07 มิ.ย. 2555) ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท (อ่าน 1366 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พฤติพันธ์ (06 มิ.ย. 2555)ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 13
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย.
07 มิ.ย. 2555
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย
13 มิ.ย. 2555
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ
07 มิ.ย. 2555
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖
16 ก.ค. 2555
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท
06 มิ.ย. 2555
ทั้งหมด

 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.03 วินาที