Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.อาทิตย์
น.อ.นฤพนธ์ มัตถกุล
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา โพธ์ย้อย
น.ท.ชิดพงษ์ พุ่มแก้ว
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.ศิว์วิศว์ อังคสุวัฒน์
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 จัดกิจกรรมทำความสะอาดบ้านปลาเพื่อพ่อครั้งที่ ๕  (อ่าน 531 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรือเพ็ง (17 ธ.ค. 2557)ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม 2557 กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมทำความสะอาดบ้านปลาเพื่อพ่อครั้งที่ ๕ ณ บริเวณหมู่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันค... (อ่าน 688 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรือเพ็ง (17 ธ.ค. 2557)เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม 2557 น.อ.บัญชา ดาวสุข ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันครอบครัวคุรุสัมพัน์ และเมาลิดกลาง ตำบลหนองทะเล เพื่อส่งเส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังร่วมรื้อถอนพืชผลอาสิน (อ่าน 524 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : สวงค์ เรืองเพ็ง (12 ธ.ค. 2557)เมื่อ ๑๑ ธ.ค.๕๗ กรม ร.๒ พล.นย.จัดกำลังสนับสนุนอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ทำการรื้อถอนทำลายพืชผลอาสิน ตามมาตรา ๒๒ พระราชบัญญัติอุทยานแ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๗... (อ่าน 497 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรือเพ็ง (10 ธ.ค. 2557)กรม ร.๒ พล.นย.ร่วมกับส่วนราชการภายในจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมบริจาคโลหิตทำความดีถวายพ่อของแผ่... (อ่าน 510 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรือเพ็ง (05 ธ.ค. 2557)เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๗ กรม ร.๒ พล.นย.จัดกำลังพลบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. จัดตั้ง กอร.ถปภ.ทรภ.๓ (กรม ร.๒ พล.นย... (อ่าน 598 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : สวงค์ เรืองเพ็ง (24 พ.ย. 2557)กรม ร.๒ พล.นย.จัดตั้ง กอร.ถปภ.ทรภ.๓ (กรม ร.๒ พล.นย.)ประจำพื้นที่ ถปภ.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จะเสด็จ ฯ มาประทับแรม เป็นการส่วนพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ๑๖ พ.ย.๕๗ วันสถาปนา กรม ร.๒ พล.นย. (อ่าน 725 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (17 พ.ย. 2557)น.อ.บัญชา ดาวสุข ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.เป็นประธานจัดงานวันสถาปนา กรม ร.๒ พล.นย. ณ บ้านอ่าวเสี้ยว ต.หนองทะเล อ.เมือง จว.กระบี่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. (อ่าน 587 ครั้ง) ฮิต
โดย : สวงค์ เรืองเพ็ง (12 พ.ย. 2557)เมื่อ ๑ ต.ค.๕๗ กรม ร.๒ พล.นย. จัดพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ระหว่าง น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. (ท่านเก่า) และ น.อ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย.จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ (อ่าน 542 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (12 เม.ย. 2557)ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บก.กรม ร.๒ พล.นย.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. มอบอุป... (อ่าน 642 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช หนูทองแก้ว (30 มี.ค. 2557)เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. เป็นตัวแทน ทรภ.๓ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน ประจ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ชุด ชย.ทร. สำรวจพื้นที่... (อ่าน 558 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช หนูทองแก้ว (30 มี.ค. 2557)เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ชุด ชย.ทร. สำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พักและระบบสาธาณูปโภคของ กรม ร.๒ พล.นย.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาอาชีพ... (อ่าน 552 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช หนูทองแก้ว (30 มี.ค. 2557)เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาอาชีพ รายได้และพัฒนาอาชีพ ประจำปี งป.๒๕๕๗ ให้แก่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ต้อนรั... (อ่าน 541 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : http://www.marines.navy.mi.th/ (30 มี.ค. 2557)เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ น.อ.ปริญญษธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.มิ่ง อิ่มวิทยา จก.วศ.ทร. และคณะฯ ที่เดินทางมาตรวจเยี่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ฯ (อ่าน 601 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (08 มี.ค. 2557)ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่ จ.นราธิวาาส ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ฯ... (อ่าน 556 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (20 ก.พ. 2557)ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.และภริยา เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ บิดา ของ กำลังพลในสังกัด กรม ร.๒ พล.นย.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ให้การต้อนรับ นายกสมาคมภริยาทหาร... (อ่าน 579 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (20 ก.พ. 2557)ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ให้การต้อนรับ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญแก่กำลังพล ณ กรม ร.๒ พล.นย.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จัดตัวแทนหน่วย ประชุมร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หน... (อ่าน 591 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (20 ก.พ. 2557)กรม ร.๒ พล.นย. จัดตัวแทนหน่วย ร่วมประชุม กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล อ.เมือง จว.กระบี่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จัดกำลังพล เข้าร่วมพิธีทางศาสนา วัน มาฆบูชา (อ่าน 485 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (20 ก.พ. 2557)กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพล เข้าร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในวัน มาฆบูชา ณ สำนักสงฆ์คลองม่วง ต.หนองทะเล อ.เมือง จว.กระบี่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จก.ชย.ทร.ตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง อาคารพัก ของ กรม ร.... (อ่าน 558 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.สุวิทย์ อ่อนอินทร์ (20 ก.พ. 2557)เจ้ากรม ช่างโยธาทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยม การก่อสร้างอาคารพัก กรม ร.๒ พล.นย.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พัฒนาพื้นที่บรเวณขอบถนน ร่วมกับประชาชน และนักเรียนใ... (อ่าน 536 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช หนูทองแก้ว (28 ม.ค. 2557)เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ น.อ.สุรวุฒิ สุมงคล รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. และกำลังพลในสังกัด กรม ร.๒ พล.นย. ในพื้นที่แหลมหางนาคฯ ร่วมกับประชาชน นักเรี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 13
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย.
07 มิ.ย. 2555
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย
13 มิ.ย. 2555
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ
07 มิ.ย. 2555
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖
16 ก.ค. 2555
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท
06 มิ.ย. 2555
ทั้งหมด

 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.03 วินาที