Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.กฤษฎา ชื่นชนม์
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.ภริศวร์
น.อ.ภริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา โพธ์ย้อย
น.อ.ธวัชชัย กลางคำ
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.พรตพงศ์ แซงราชา
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 พัฒนาพื้นที่บรเวณขอบถนน ร่วมกับประชาชน และนักเรียนใ... (อ่าน 391 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช หนูทองแก้ว (28 ม.ค. 2557)เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ น.อ.สุรวุฒิ สุมงคล รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. และกำลังพลในสังกัด กรม ร.๒ พล.นย. ในพื้นที่แหลมหางนาคฯ ร่วมกับประชาชน นักเรี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตัวแทนหน่วยร่วมพิธีสวดพระอธิธรรมศพมารดาของกำลังพลใ... (อ่าน 414 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช หนูทองแก้ว (27 ม.ค. 2557)เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ น.ต.สุชิน สุดสวงค์ นกพ.บก.กรม ร.๒ พล.นย. เป็นตัวแทนหน่วยเข้าร่วมพิธีสวดพระอธิธรรมศพ และมอบเงินช่วยเหลือ กรณี มารดา ร....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ตรวจการฝึกยิงอาวุธประจำการ ทหารกอ... (อ่าน 414 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช หนูทองแก้ว (27 ม.ค. 2557)เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. และคณะฯ ตรวจการฝึกยิงอาวุธประจำกายของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๖ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมกลุ่มแม่บ้านภริยาทหารเรือ กรม ร.๒ พล.นย.  (อ่าน 406 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช หนูทองแก้ว (23 ม.ค. 2557)เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. พร้อมภริยา เชิญกลุ่มแม่บ้านภริยาทหารเรือ กรม ร.๒ พล.นย.เข้าร่วมประช...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. เยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๓  (อ่าน 473 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช หนูทองแก้ว (23 ม.ค. 2557)เมื่อพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. น.อ.สุรวุฒิ สุมงคล รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. และ น.ท.ธวัชชัย กลางคำ เดิน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. นำ... (อ่าน 478 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช หนูทองแก้ว (23 ม.ค. 2557)เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. นำกำลังพลในสังกัด กรม ร.๒ พล.นย. ในพื้นที่แหลมหางนาค ต.หนองทะเล อ.เม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.นำ... (อ่าน 568 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช หนูทองแก้ว (17 ม.ค. 2557)เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. นำกำลังพล กรม ร.๒ พล.นย.เดินเข้าที่ตั้งหน่วยปกติ ณ บก.กรม ร.๒ พล.นย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เตรียมการเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงาน ณ แหลมหางนาค ต.หน... (อ่าน 465 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช หนูทองแก้ว (17 ม.ค. 2557)เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ กำลังพลของ กรม ร.๒ พล.นย. เตรียมการเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงาน ณ แหลมหางนาค ต.หนองทะเล จ.กระบี่ นำโดย น.อ.ปริญญาธรรม พู...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ... (อ่าน 529 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช หนูทองแก้ว (17 ม.ค. 2557)เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ทำพิธีสักการะศาลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และพระอน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา ผบ.นย. กล่าวให้โอวาทกำลังพล... (อ่าน 418 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช หนูทองแก้ว (17 ม.ค. 2557)เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา ผบ.นย. กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล กรม ร.๒ พล.นย. ที่จะเคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งปกติ ณ แหลมหางนาค บ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอ... (อ่าน 409 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช หนูทองแก้ว (07 ม.ค. 2557)เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ม.ค.๕๗ น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. และคณะฯ เดินทางไปดูการฝึก และตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ทำการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พล.ร.ต.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร รอง ปช.ทร. และคณะฯ ตรวจ... (อ่าน 572 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช หนูทองแก้ว (26 ธ.ค. 2556)เมื่อวันพูธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ พล.ร.ต.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร รอง ปช.ทร. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมชม บก.กรม ร.๒ พล.นย. บ.อ่าวเสี้ยว ต.หนองทะเล จ.กระบี่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (อ่าน 390 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : จ.อ.ไพรัช หนูทองแก้ว (26 ธ.ค. 2556)เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙๐๐ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. และกำลังพลในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พล.นย. (อ่าน 462 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : teerayut (08 พ.ย. 2556)พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พล.นย. ประจำปี งป.๕๗
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กีฬาครอบครัว นย. ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 530 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (23 ส.ค. 2556)ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.พร้อมด้วย ข้าราชการและครอบครัว ภายในสังกัดกรม ร.๒ พล.นย.ร่วมแข่งขัน กีฬาครอบครัว นย. ประจำปี๒๕๕๖
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.เยี่ยมผู้ป่วย ที่ได้รับบาดเจ็บ จา... (อ่าน 480 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (23 ส.ค. 2556)ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.พร้อมด้วย รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(๑) เยี่ยมผู้ป่วย ที่ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 467 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (23 ส.ค. 2556)ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. เป็นประธาน ในพิธี มอบทุนการศึกษา ให้กับบุตร ข้าราชการ ภายในกรม ร.๒ พล.นย. ประจำปี ๒๕๕๖
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันคล้ายวันสถาปนา นย. ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 587 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (07 ส.ค. 2556)น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. และข้าราชการภายในหน่วย ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นย. ประจำปี ๒๕๕๖ ณ อนุสาวรีย์ทหาร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และหนังสือรับรองการปฏิบัติ... (อ่าน 525 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (29 ก.ค. 2556)น.อ.อำมร ซื่อตรง รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. (รอง๑) เป็นประธานในพิธี มอบประกาศเกียรติคุณ และหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน แก่ทหารกองประจำการ ปลดประจำการเป็นทหา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ให้โอวาท และมอบพระพุทธรูป ให้กับ... (อ่าน 590 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : สุวิชาญ (11 ก.ค. 2556)น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ให้โอวาท และมอบพระพุทธรูป ให้กับพัน ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย. ที่จะออกไปปฏิบัติราชการชายแดน ฉก.นราธิวาส ๓๑ ใน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 12
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย.
07 มิ.ย. 2555
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย
13 มิ.ย. 2555
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ
07 มิ.ย. 2555
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖
16 ก.ค. 2555
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท
06 มิ.ย. 2555
ทั้งหมด

 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.03 วินาที