Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.อาทิตย์
น.อ.นฤพนธ์ มัตถกุล
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา  โพธ์ย้อย
น.อ.สิกิจฐิพงษ์ พุ่มแก้ว
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.ศิว์วิศว์ อังคสุวัฒน์
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 การรายงานตนจากกำลังพลที่ย้ายมาบรรจุภายในหน่วย (อ่าน 11 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (09 ส.ค. 2562)เมื่อ ๙ ส.ค.๖๒ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับการรายงานตนจากกำลังพลที่ย้ายมาบรรจุใน กรม ร.๒ พล.นย. จำนวน ๑๑ นาย พร้อมกันนี้ได้กรุณาให้โอวา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 13 ครั้ง) จำนวน 8 รูป มาใหม่
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (05 ส.ค. 2562)เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๒ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ  (อ่าน 33 ครั้ง) จำนวน 5 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (26 มิ.ย. 2562)เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกทดสอบการแจ้งเตือนและการอพยพ (Drill) ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ตรวจพื้นที่ ที่ตั้ง พัน.ร.๖ กรม ... (อ่าน 46 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (22 มิ.ย. 2562)เมื่อ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. เดินทางไปตรวจพื้นที่ ที่ตั้งของ พัน.ร.๖ กรม ร.๒ พล.นย. ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ตรวจเยียมกำลังพล พัน.ร.๖ฯ (อ่าน 49 ครั้ง) จำนวน 11 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (22 มิ.ย. 2562)เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม.ร.๒ พล.นย. และคณะฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลในส่วนของ กรม ร.๒ พล.นย. ที่ปฏิบัติราชการในอัตรา ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล พัน.ร.๕ฯ (อ่าน 49 ครั้ง) จำนวน 8 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (20 มิ.ย. 2562)เมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. เดินทางไปเยี่ยม บำรุงขัญกำลังพล ติดตามการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาข้อขัดของ พัน.ร.๕ กร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จัดกำลังพลให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย (อ่าน 54 ครั้ง) จำนวน 10 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (07 มิ.ย. 2562)เมื่อ ๖ มิ.ย.๖๒ นบภ.กรม ร.๒ พล.นย./นบภ.ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่น ให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซม บ้านของนาย อับดลร่อหมาน บุตรสา ณ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี... (อ่าน 45 ครั้ง) จำนวน 4 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 มิ.ย. 2562)เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๘๐๐ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การสนธิกำลังเพื่อตรวจความพร้อมของ นบภ.กรม ร.๒ พล.นย... (อ่าน 56 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 มิ.ย. 2562)เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๒ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ สั่งการให้ นบภ.กรม ร.๒ พล.นย. ดำเนิน และชี้แจงการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมสำหรั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 58 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 มิ.ย. 2562)เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ ส่งกำลังพลเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๓ ณ จว.สงขลา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันอาภากร (อ่าน 39 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 มิ.ย. 2562)เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๒ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะศาล พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ สำนักสงฆ์บ้านค... (อ่าน 42 ครั้ง) จำนวน 7 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 มิ.ย. 2562)เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๙๐๐ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ สำนักส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา (อ่าน 38 ครั้ง) จำนวน 8 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 มิ.ย. 2562)เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๒ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ จว.กระบี่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดแก้วโ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวิ่ง บางกอกแอร์เวย์ กระบี่ ฮาล์ฟ มาราธอน 20... (อ่าน 41 ครั้ง) จำนวน 8 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 มิ.ย. 2562)เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๒ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ พร้อมกำลังพลในสังกัด ร่วมเป็นเกียติในพิธีเปิด และเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง บางกอกแอร์เว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ เป็นประธานในการประชุมกลุ่มแม่บ้าน  (อ่าน 32 ครั้ง) จำนวน 8 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 มิ.ย. 2562)เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๒ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ เป็นประธานในการประชุมกลุ่มแม่บ้าน กรม ร.๒ พล.นย. เพื่อพบปะแนะนำตัว รับทราบปัญหาข้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั... (อ่าน 37 ครั้ง) จำนวน 4 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (06 มิ.ย. 2562)เมื่อ ๖ พ.ค.๖๒ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ บก.กรม ร.๒ พล.นย./บก.ฉก.นย.๔๑๑ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ (อ่าน 62 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (16 พ.ค. 2562)เมื่อ ๖ พ.ค.๖๒ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ฯ/ผบ.ฉก.นย๔๑๑ พร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การบรรยายพิเศษ"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" (อ่าน 61 ครั้ง) จำนวน 10 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (16 พ.ค. 2562)เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๒ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ ร่วมกับ กพร.ทร. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง \\\"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย\\\" ให้กับกำลังพลของ กรม ร.๒ พล....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.ร่วมกิจกรรมว่งบางกอกแอร์เวย์ จว.กร... (อ่าน 62 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (16 พ.ค. 2562)เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๒ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ พร้อมกำลังพลในสังกัด ร่วมเป็นเกียติในพิธีเปิด และเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง บางกอกแอร์เว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. พบปะกลุ่มแม่บ้าน กรม ร.๒ พล.นย. (อ่าน 50 ครั้ง) จำนวน 10 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (16 พ.ค. 2562)เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ เป็นประธานในการประชุมกลุ่มแม่บ้าน กรม ร.๒ พล.นย. เพื่อพบปะ รับทรา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย.
07 มิ.ย. 2555
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย
13 มิ.ย. 2555
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ
07 มิ.ย. 2555
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖
16 ก.ค. 2555
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท
06 มิ.ย. 2555
ทั้งหมด

 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.04 วินาที