_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า
ธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า
มื่อ ๙ ส.ค.๖๑ กรม ร.๒ฯ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ จว.กระบี่ จัดพิธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ
เมื่อ๙ ส.ค.๖๑ กรม ร.๒ฯ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ จว.กระบี่ จัดพิธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่ โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน เพื่อตอบสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชประสงค์จะอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ ซึ่งมีการปล่อยคืนสู่ป่าในเดือนสิงหาคมของทุกปี และเป็นการปลูกจิตสำนึกและความหวงแหนให้เยาวชน ประชาชน เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ไม่ให้สูญพันธุ์มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕๐ คน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://thainews.prd.go.th/.../news_detail/WNSOC6108090010050
ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 340 ครั้ง
วันที่ 13 สิงหาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:33:07:AM