_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รับรางวัลดีเด่นของ จร.ทร. ประจำปี งป.๖๑
รับรางวัลดีเด่นของ
เมื่อ ๗ ส.ค.๖๑ พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. มอบโล่และเงินรางวัลให้แก่ กรม ร.๒ฯ ซึ่งเป็นหน่วยที่มีผลการตรวจดีเด่นของ จร.ทร. ประจำปี งป.๖๑ ณ บก.ทร. วังนันทอุทยาน กทม.
เมื่อ ๗ ส.ค.๖๑ พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. มอบโล่และเงินรางวัลให้แก่ กรม ร.๒ฯ ซึ่งเป็นหน่วยที่มีผลการตรวจดีเด่นของ จร.ทร. ประจำปี งป.๖๑ ณ บก.ทร. วังนันทอุทยาน กทม.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/กรมทหารราบที่-๒-กองพลนาวิกโยธินหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน-๔๑๑-445737292297203/
ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 383 ครั้ง
วันที่ 13 สิงหาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:05:43:AM