_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การฝึกเป็นหน่วยกองพันทหารราบประจำปี งป.๖๑
การฝึกเป็นหน่วยกองพันทหารราบประจำปี
ระหว่าง ๑ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กรม ร.๒ พล.นย.ทำการฝึกเป็นหน่วยกองพันทหารราบประจำปี งป.๖๑ ในพื้นที่ อ.ลำทับ อ.คลองท่อม จว.กระบี่
ระหว่าง ๑ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กรม ร.๒ พล.นย.ทำการฝึกเป็นหน่วยกองพันทหารราบประจำปี งป.๖๑ โดยทำการฝึก ปัญหาที่บังคับการ ในพื้นที่ กรม ร.๒ พล.นย. แหลมหางนาค อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่ การฝึกภาคสนาม และการฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนจริงในพื้นที่ อ.ลำทับ อ.คลองท่อม จว.กระบี่

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 438 ครั้ง
วันที่ 03 สิงหาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:45:53:AM