_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.
พิธีรับ
เมื่อ ๑ เม.ย.๖๑ น.อ.กฤษฎา ชื่นชนม์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ (ท่านเก่า) #กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ #และมอบการบังคับบัญชาให้กับ น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ (ท่านใหม่) ณ บก.กรม ร.๒ พล.นย. แหลมหางนาค อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่
เมื่อ ๑ เม.ย.๖๑ น.อ.กฤษฎา ชื่นชนม์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ (ท่านเก่า) #กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ #และมอบการบังคับบัญชาให้กับ น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ (ท่านใหม่) โดยมี ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมพิธี ณ บก.กรม ร.๒ พล.นย. แหลมหางนาค อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 427 ครั้ง
วันที่ 02 เมษายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:46:59:PM