_PRINT 
logo.gif

ข่าว : คณะนายทหารใหม่ นย.เดินทางมาะเยี่ยมหน่วยพื้นที่ จว.กระบี่
คณะนายทหารใหม่
เมื่อ ๘ มี.ค.๖๑ น.อ.กฤษฎา ชื่นชนม์ ผบ.กรม ร.๒ฯ/ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ ให้การต้อนรับ และให้โอวาทแก่นายทหารใหม่ นย. และคณะ ณ บก.กรม ร.๒ พล.นย. แหลมหางนาค อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่ ในโอกาสเดินทางมาศึกษภูมิประเทศและเยี่ยมชมหน่วยในพื้นที่ จว.กระบี่
เมื่อ ๘ มี.ค.๖๑ น.อ.กฤษฎา ชื่นชนม์ ผบ.กรม ร.๒ฯ/ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ ให้การต้อนรับ และให้โอวาทแก่นายทหารใหม่ นย. และคณะ ณ บก.กรม ร.๒ พล.นย. แหลมหางนาค อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่ ในโอกาสเดินทางมาศึกษภูมิประเทศและเยี่ยมชมหน่วยในพื้นที่ จว.กระบี่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/กรมทหารราบที่-๒-กองพลนาวิกโยธินหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน-๔๑๑-445737292297203/
ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 431 ครั้ง
วันที่ 10 มีนาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:26:46:PM