_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ให้การตอนรับ พล.ร.ท.อรรถพร บรมสุข รองประธาน คพท.
ให้การตอนรับ
เมื่อ ๙ ก.พ.๖๑ น.อ.กฤษฎา ชื่นชนม์ ผบ.กรม ร.๒ฯ/ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ ให้การตอนรับ พล.ร.ท.อรรถพร บรมสุข รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ และคณะ ที่เดินทางมามอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมฯ และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างซ่อมเครื่องย
เมื่อ ๙ ก.พ.๖๑ น.อ.กฤษฎา ชื่นชนม์ ผบ.กรม ร.๒ฯ/ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ ให้การตอนรับ พล.ร.ท.อรรถพร บรมสุข รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ และคณะ ที่เดินทางมามอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมฯ และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ณ บก.กรม ร.๒ พล.นย.

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 504 ครั้ง
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:38:56:AM