_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การจัดงานวันตล้ายวันสถาปนา กรม ร.๒ พล.นย. ประจำปี ๖๐
การจัดงานวันตล้ายวันสถาปนา
เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย (ปีที่ ๖) ประกอด้วยพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักสิทธิ์ พิธีมอบทุนการศึก พิธีทางศาสนาอิสลาม พิธีสงฆ์
เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย (ปีที่ ๖) ประกอด้วยพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักสิทธิ์ พิธีมอบทุนการศึก พิธีทางศาสนาอิสลาม พิธีสงฆ์

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 400 ครั้ง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:54:32:PM