_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ และศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สาขาภูเก็ต สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ กรม ร.๒ พล.นย.
เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ และศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สาขาภูเก็ต สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ กรม ร.๒ พล.นย.

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 304 ครั้ง
วันที่ 26 มีนาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:35:30:PM