_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การตรวจสอบเครื่องมือดับเพลิง
การตรวจสอบเครื่องมือดับเพลิง
เมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ จนท.ตรวจสอบเครื่องมือดับเพลิง นย.เดินทางมาตรวจสอบเครื่องมือดับเพลิง กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑
เมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ จนท.ตรวจสอบเครื่องมือดับเพลิง นย.เดินทางมาตรวจสอบเครื่องมือดับเพลิง กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 331 ครั้ง
วันที่ 26 มีนาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:16:43:PM