_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ จว.กระบี่
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ระหว่าง ๘ -๑๐ ม.ค.๖๐ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพลพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน และเรือยางพื้นแข็ง จำนวน ๑ ลำ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างฉับพลันบริเวณพื้นที่ ชุมชนตลาดเก่า อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่
ระหว่าง ๘ -๑๐ ม.ค.๖๐ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพลพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน และเรือยางพื้นแข็ง จำนวน ๑ ลำ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างฉับพลันบริเวณพื้นที่ ชุมชนตลาดเก่า อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการฟื้นฟู ทำความสะอาดพื้นที่ที่ประสบอุกทกภัย บริเวณบ้านทับปริก ต.ทับปริก และบริเวณชุมชนตลาดเก่า อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 355 ครั้ง
วันที่ 11 มกราคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:36:18:PM