_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การประชุมการรายงานตามนโยบายกองทัพเรือประจำปี งป.๖๐
การประชุมการรายงานตามนโยบายกองทัพเรือประจำปี
เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือ ประจำปี งป.๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจตามหัวข้อต่างๆ ของนโยบายทั่วไป และนโยบายเฉพาะด้าน โดยมี น.ท.พรตพงศ์ แซงราชา เสธ.กรม ร.๒
เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือ ประจำปี งป.๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจตามหัวข้อต่างๆ ของนโยบายทั่วไป และนโยบายเฉพาะด้าน โดยมี น.ท.พรตพงศ์ แซงราชา เสธ.กรม ร.๒ พล.นย./เสธ.ฉก.นย.๔๑๑ เป็นประธานการประชุม ณ บก.กรม ร.๒ พล.นย. แหลมหางนาค ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 324 ครั้ง
วันที่ 02 ธันวาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:36:03:PM