_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พิธีประดับยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
พิธีประดับยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
เมื่อ ๓๐๐๙๐๐ พ.ย.๕๙ น.อ.กฤษฎา ชื่นชนม์ ผบ.กรม ร.๒ ฯ /ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ เป้นประธาน ในพิธีประดับยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องประชุม บก.กรม ร.๒ พล.นย. แหลมหางนาค อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่
เมื่อ ๓๐๐๙๐๐ พ.ย.๕๙ น.อ.กฤษฎา ชื่นชนม์ ผบ.กรม ร.๒ ฯ /ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ เป้นประธาน ในพิธีประดับยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องประชุม บก.กรม ร.๒ พล.นย.

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 570 ครั้ง
วันที่ 02 ธันวาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:40:27:AM