_PRINT 
logo.gif

ข่าว : " พิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสปัญญาสมวาร (๕๐วัน) "
 พิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสปัญญาสมวาร (๕๐วัน)
เมื่อ ๐๑๑๗๐๐ ธ.ค.๕๙ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่
เมื่อ ๐๑๑๗๐๐ ธ.ค.๕๙ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 503 ครั้ง
วันที่ 02 ธันวาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:59:37:AM