_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรม ร.๒ พล.นย.
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายนต์ ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย
เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย มีการบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในพื้นที่ กรม ร.๒ พล.นย. จัดพิธีทางศานา ประกอบด้วย พิธีทำบุญฯ และพิธีทางศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการในสังกัด และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับหน่วยงานราชการและประชาชนที่เข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรม บริเวณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน

ข่าวโดย : จ.อ.ฤชิษฐ์ นุ่นชูผล
อ่าน 409 ครั้ง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:09:08:AM