_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมวันปิยมหาราช
กิจกรรมวันปิยมหาราช
เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดผู้แทนหน่วย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (สมเด็จพระปิยมหาราช) ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่
เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดผู้แทนหน่วย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (สมเด็จพระปิยมหาราช) ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=WNART5910230010016
ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 358 ครั้ง
วันที่ 23 ตุลาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:23:34:AM