_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖
ฝึกเตรียมไปใต้
จัดกำลังพล เข้ารับการฝึก เพื่อเตรียมการไปปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี งป.๕๖
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๕ กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพล เข้ารับการฝึก เพื่อเตรียมการไปปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี งป.๕๖ โดยสนธิกำลัง ณ สนามหน้า บก.พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย. ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

ข่าวโดย : สุวิชาญ
อ่าน 1556 ครั้ง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:00:56:AM