Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.อาทิตย์
น.อ.อาทิตย์ สุทธิธรรม
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา  โพธ์ย้อย
น.อ.นฤพนธ์ มัตถกุล
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.พูลศักดิ์ บัวเนียม
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก กิจกรรมประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กรม ร.๒ฯ อำนวยความสะดวกชาวโรฮินจาออกนอกประเทศ 18 รูป มาใหม่ อ่าน 49 ครั้ง49003 เม.ย. 2561
 พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. 12 รูป มาใหม่ อ่าน 82 ครั้ง82002 เม.ย. 2561
 การฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลบริเวณหาดอ่าว... 16 รูป มาใหม่ อ่าน 62 ครั้ง62015 มี.ค. 2561
 คณะนายทหารใหม่ นย.เดินทางมาะเยี่ยมหน่วยพื้นที่ จว.... 9 รูป มาใหม่ อ่าน 75 ครั้ง75010 มี.ค. 2561
 รอง ผบ.ทร. และคณะตรวจพื้นที่ จว.กระบี่ 8 รูป มาใหม่ อ่าน 56 ครั้ง56010 มี.ค. 2561
 ให้การตอนรับ พล.ร.ท.อรรถพร บรมสุข รองประธาน คพท. 10 รูป มาใหม่ อ่าน 103 ครั้ง103009 ก.พ. 2561
 จัดผู้แทนหน่วยเป็นประธานสวดอภิธรรม มารดา พ.จ.อ.ทวีร... 8 รูป มาใหม่ อ่าน 118 ครั้ง118006 ม.ค. 2561
 กิจกรรมวัน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 4 รูป มาใหม่ อ่าน 148 ครั้ง148007 ธ.ค. 2560
 การจัดงานวันตล้ายวันสถาปนา กรม ร.๒ พล.นย. ประจำปี ... 22 รูป มาใหม่ อ่าน 150 ครั้ง150016 พ.ย. 2560
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ทร. และคณะ ... 14 รูป มาใหม่ อ่าน 168 ครั้ง168015 พ.ย. 2560
 Big Cleaning Day ทำความสะอาดชายหาด  17 รูป มาใหม่ อ่าน 164 ครั้ง164009 พ.ย. 2560
 พิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ 10 รูป มาใหม่ อ่าน 138 ครั้ง138003 พ.ย. 2560
 พิธีลอยอังคารเถ้าดอกไม้จันทน์ 6 รูป มาใหม่ อ่าน 148 ครั้ง148003 พ.ย. 2560
 จัดกิจกรรม โครงการปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู... 16 รูป มาใหม่ อ่าน 238 ครั้ง238011 ส.ค. 2560
 กรม ร.๒ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเมือง ฯ 6 รูป อ่าน 306 ครั้ง306003 เม.ย. 2560
 พิธีประกาศปิดอ่าว พักทำประมง ให้ปลาวางไข่ 8 รูป อ่าน 330 ครั้ง330001 เม.ย. 2560
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด อ่าน 311 ครั้ง311026 มี.ค. 2560
 การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 8 รูป อ่าน 269 ครั้ง269026 มี.ค. 2560
 การตรวจสอบเครื่องมือดับเพลิง 17 รูป อ่าน 266 ครั้ง266026 มี.ค. 2560
 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  18 รูป อ่าน 322 ครั้ง322025 ม.ค. 2560
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย. 4 รูป อ่าน 2112 ครั้ง07 มิ.ย. 2555
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย 7 รูป อ่าน 1369 ครั้ง13 มิ.ย. 2555
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ 8 รูป อ่าน 1328 ครั้ง07 มิ.ย. 2555
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖ 6 รูป อ่าน 1287 ครั้ง16 ก.ค. 2555
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท 4 รูป อ่าน 1247 ครั้ง06 มิ.ย. 2555
 พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. และมอบการบังคับบัญชา 10 รูป อ่าน 1006 ครั้ง08 ต.ค. 2555
 คณะนายทหารใหม่ นย. ศึกษาภูมิประเทศ/ดูงาน กรม ร.๒ ฯ 4 รูป อ่าน 980 ครั้ง28 มิ.ย. 2558
 รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(๑)กล่าวต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่ ผลัด ๑/๒๕๕๕ 10 รูป อ่าน 937 ครั้ง07 ก.ย. 2555
 พิธีเปิด การฝึกทบทวนกำลังพล เพื่อเตรียมผลัดเปลี่ยน หน่วยในพื้นที่จังหวั... 13 รูป อ่าน 933 ครั้ง19 มี.ค. 2556
 กรม ร.๒ พล.นย.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นย. ประจ... 10 รูป อ่าน 921 ครั้ง04 ส.ค. 2555

 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.03 วินาที