Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.กฤษฎา ชื่นชนม์
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.อาทิตย์
น.อ.อาทิตย์ สุทธิธรรม
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา  โพธ์ย้อย
น.อ.นฤพนธ์ มัตถกุล
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.พูลศักดิ์ บัวเนียม
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก กิจกรรมประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ให้การตอนรับ พล.ร.ท.อรรถพร บรมสุข รองประธาน คพท. 10 รูป มาใหม่11009 ก.พ. 2561
 จัดผู้แทนหน่วยเป็นประธานสวดอภิธรรม มารดา พ.จ.อ.ทวีร... 8 รูป มาใหม่ อ่าน 30 ครั้ง30006 ม.ค. 2561
 กิจกรรมวัน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 4 รูป มาใหม่ อ่าน 55 ครั้ง55007 ธ.ค. 2560
 การจัดงานวันตล้ายวันสถาปนา กรม ร.๒ พล.นย. ประจำปี ... 22 รูป มาใหม่ อ่าน 66 ครั้ง66016 พ.ย. 2560
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ทร. และคณะ ... 14 รูป มาใหม่ อ่าน 81 ครั้ง81015 พ.ย. 2560
 Big Cleaning Day ทำความสะอาดชายหาด  17 รูป มาใหม่ อ่าน 76 ครั้ง76009 พ.ย. 2560
 พิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ 10 รูป มาใหม่ อ่าน 64 ครั้ง64003 พ.ย. 2560
 พิธีลอยอังคารเถ้าดอกไม้จันทน์ 6 รูป มาใหม่ อ่าน 72 ครั้ง72003 พ.ย. 2560
 จัดกิจกรรม โครงการปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู... 16 รูป มาใหม่ อ่าน 172 ครั้ง172011 ส.ค. 2560
 กรม ร.๒ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเมือง ฯ 6 รูป มาใหม่ อ่าน 237 ครั้ง237003 เม.ย. 2560
 พิธีประกาศปิดอ่าว พักทำประมง ให้ปลาวางไข่ 8 รูป มาใหม่ อ่าน 252 ครั้ง252001 เม.ย. 2560
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด มาใหม่ อ่าน 247 ครั้ง247026 มี.ค. 2560
 การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 8 รูป มาใหม่ อ่าน 207 ครั้ง207026 มี.ค. 2560
 การตรวจสอบเครื่องมือดับเพลิง 17 รูป มาใหม่ อ่าน 196 ครั้ง196026 มี.ค. 2560
 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  18 รูป อ่าน 257 ครั้ง257025 ม.ค. 2560
 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ จว.กระบี่ 12 รูป อ่าน 256 ครั้ง256011 ม.ค. 2560
 การจัดกำลังถวายความปลอดภัย อ่าน 306 ครั้ง306023 ธ.ค. 2559
 กิจกรรม จุดเทียนสู่ฟ้า เทิดหล้าองค์ภูมิพล 6 รูป อ่าน 250 ครั้ง250021 ธ.ค. 2559
 การจัดกำลังพลร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม 4 รูป อ่าน 250 ครั้ง250002 ธ.ค. 2559
 การประชุมการรายงานตามนโยบายกองทัพเรือประจำปี งป.๖๐... 5 รูป อ่าน 242 ครั้ง242002 ธ.ค. 2559
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย. 4 รูป อ่าน 2024 ครั้ง07 มิ.ย. 2555
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย 7 รูป อ่าน 1297 ครั้ง13 มิ.ย. 2555
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ 8 รูป อ่าน 1263 ครั้ง07 มิ.ย. 2555
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖ 6 รูป อ่าน 1227 ครั้ง16 ก.ค. 2555
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท 4 รูป อ่าน 1183 ครั้ง06 มิ.ย. 2555
 พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. และมอบการบังคับบัญชา 10 รูป อ่าน 938 ครั้ง08 ต.ค. 2555
 คณะนายทหารใหม่ นย. ศึกษาภูมิประเทศ/ดูงาน กรม ร.๒ ฯ 4 รูป อ่าน 916 ครั้ง28 มิ.ย. 2558
 รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(๑)กล่าวต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่ ผลัด ๑/๒๕๕๕ 10 รูป อ่าน 880 ครั้ง07 ก.ย. 2555
 พิธีเปิด การฝึกทบทวนกำลังพล เพื่อเตรียมผลัดเปลี่ยน หน่วยในพื้นที่จังหวั... 13 รูป อ่าน 874 ครั้ง19 มี.ค. 2556
 กรม ร.๒ พล.นย.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นย. ประจ... 10 รูป อ่าน 867 ครั้ง04 ส.ค. 2555

 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.04 วินาที