Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.อาทิตย์
น.อ.อาทิตย์ สุทธิธรรม
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา  โพธ์ย้อย
น.อ.นฤพนธ์ มัตถกุล
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.พูลศักดิ์ บัวเนียม
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก กิจกรรมประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า 20 รูป มาใหม่ อ่าน 26 ครั้ง26013 ส.ค. 2561
 รับรางวัลดีเด่นของ จร.ทร. ประจำปี งป.๖๑  2 รูป มาใหม่ อ่าน 39 ครั้ง39013 ส.ค. 2561
 การฝึกเป็นหน่วยกองพันทหารราบประจำปี งป.๖๑ 14 รูป มาใหม่ อ่าน 47 ครั้ง47003 ส.ค. 2561
 กรม ร.๒ฯ อำนวยความสะดวกชาวโรฮินจาออกนอกประเทศ 18 รูป มาใหม่ อ่าน 105 ครั้ง105003 เม.ย. 2561
 พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. 12 รูป มาใหม่ อ่าน 162 ครั้ง162002 เม.ย. 2561
 การฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลบริเวณหาดอ่าว... 16 รูป มาใหม่ อ่าน 102 ครั้ง102015 มี.ค. 2561
 คณะนายทหารใหม่ นย.เดินทางมาะเยี่ยมหน่วยพื้นที่ จว.... 9 รูป มาใหม่ อ่าน 141 ครั้ง141010 มี.ค. 2561
 รอง ผบ.ทร. และคณะตรวจพื้นที่ จว.กระบี่ 8 รูป มาใหม่ อ่าน 122 ครั้ง122010 มี.ค. 2561
 ให้การตอนรับ พล.ร.ท.อรรถพร บรมสุข รองประธาน คพท. 10 รูป มาใหม่ อ่าน 162 ครั้ง162009 ก.พ. 2561
 จัดผู้แทนหน่วยเป็นประธานสวดอภิธรรม มารดา พ.จ.อ.ทวีร... 8 รูป มาใหม่ อ่าน 160 ครั้ง160006 ม.ค. 2561
 กิจกรรมวัน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 4 รูป มาใหม่ อ่าน 202 ครั้ง202007 ธ.ค. 2560
 การจัดงานวันตล้ายวันสถาปนา กรม ร.๒ พล.นย. ประจำปี ... 22 รูป มาใหม่ อ่าน 192 ครั้ง192016 พ.ย. 2560
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ทร. และคณะ ... 14 รูป มาใหม่ อ่าน 209 ครั้ง209015 พ.ย. 2560
 Big Cleaning Day ทำความสะอาดชายหาด  17 รูป มาใหม่ อ่าน 194 ครั้ง194009 พ.ย. 2560
 พิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ 10 รูป มาใหม่ อ่าน 170 ครั้ง170003 พ.ย. 2560
 พิธีลอยอังคารเถ้าดอกไม้จันทน์ 6 รูป มาใหม่ อ่าน 166 ครั้ง166003 พ.ย. 2560
 จัดกิจกรรม โครงการปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู... 16 รูป อ่าน 274 ครั้ง274011 ส.ค. 2560
 กรม ร.๒ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเมือง ฯ 6 รูป อ่าน 371 ครั้ง371003 เม.ย. 2560
 พิธีประกาศปิดอ่าว พักทำประมง ให้ปลาวางไข่ 8 รูป อ่าน 369 ครั้ง369001 เม.ย. 2560
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด อ่าน 346 ครั้ง346026 มี.ค. 2560
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย. 4 รูป อ่าน 2171 ครั้ง07 มิ.ย. 2555
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย 7 รูป อ่าน 1405 ครั้ง13 มิ.ย. 2555
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ 8 รูป อ่าน 1368 ครั้ง07 มิ.ย. 2555
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖ 6 รูป อ่าน 1317 ครั้ง16 ก.ค. 2555
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท 4 รูป อ่าน 1271 ครั้ง06 มิ.ย. 2555
 พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. และมอบการบังคับบัญชา 10 รูป อ่าน 1055 ครั้ง08 ต.ค. 2555
 คณะนายทหารใหม่ นย. ศึกษาภูมิประเทศ/ดูงาน กรม ร.๒ ฯ 4 รูป อ่าน 1014 ครั้ง28 มิ.ย. 2558
 รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(๑)กล่าวต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่ ผลัด ๑/๒๕๕๕ 10 รูป อ่าน 975 ครั้ง07 ก.ย. 2555
 พิธีเปิด การฝึกทบทวนกำลังพล เพื่อเตรียมผลัดเปลี่ยน หน่วยในพื้นที่จังหวั... 13 รูป อ่าน 963 ครั้ง19 มี.ค. 2556
 กรม ร.๒ พล.นย.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นย. ประจ... 10 รูป อ่าน 950 ครั้ง04 ส.ค. 2555

 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.02 วินาที