Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.อาทิตย์
น.อ.นฤพนธ์ มัตถกุล
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา  โพธ์ย้อย
น.ท.ชิดพงษ์ พุ่มแก้ว
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.ศิว์วิศว์ อังคสุวัฒน์
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก กิจกรรมประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 พิธีเปิดมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Kra... 4 รูป มาใหม่ อ่าน 44 ครั้ง44005 พ.ย. 2561
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก 14 รูป มาใหม่ อ่าน 48 ครั้ง48005 พ.ย. 2561
 กิจกรรมรณรงค์ปอเทืองเนื่องในวันดินโลก 14 รูป มาใหม่ อ่าน 75 ครั้ง75027 ต.ค. 2561
 ธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า 20 รูป มาใหม่ อ่าน 105 ครั้ง105013 ส.ค. 2561
 รับรางวัลดีเด่นของ จร.ทร. ประจำปี งป.๖๑  2 รูป มาใหม่ อ่าน 140 ครั้ง140013 ส.ค. 2561
 การฝึกเป็นหน่วยกองพันทหารราบประจำปี งป.๖๑ 14 รูป มาใหม่ อ่าน 140 ครั้ง140003 ส.ค. 2561
 กรม ร.๒ฯ อำนวยความสะดวกชาวโรฮินจาออกนอกประเทศ 18 รูป มาใหม่ อ่าน 181 ครั้ง181003 เม.ย. 2561
 พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. 12 รูป มาใหม่ อ่าน 253 ครั้ง253002 เม.ย. 2561
 การฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลบริเวณหาดอ่าว... 16 รูป มาใหม่ อ่าน 183 ครั้ง183015 มี.ค. 2561
 คณะนายทหารใหม่ นย.เดินทางมาะเยี่ยมหน่วยพื้นที่ จว.... 9 รูป มาใหม่ อ่าน 257 ครั้ง257010 มี.ค. 2561
 รอง ผบ.ทร. และคณะตรวจพื้นที่ จว.กระบี่ 8 รูป มาใหม่ อ่าน 225 ครั้ง225010 มี.ค. 2561
 ให้การตอนรับ พล.ร.ท.อรรถพร บรมสุข รองประธาน คพท. 10 รูป มาใหม่ อ่าน 234 ครั้ง234009 ก.พ. 2561
 จัดผู้แทนหน่วยเป็นประธานสวดอภิธรรม มารดา พ.จ.อ.ทวีร... 8 รูป มาใหม่ อ่าน 218 ครั้ง218006 ม.ค. 2561
 กิจกรรมวัน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 4 รูป อ่าน 272 ครั้ง272007 ธ.ค. 2560
 การจัดงานวันตล้ายวันสถาปนา กรม ร.๒ พล.นย. ประจำปี ... 22 รูป อ่าน 248 ครั้ง248016 พ.ย. 2560
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ทร. และคณะ ... 14 รูป อ่าน 257 ครั้ง257015 พ.ย. 2560
 Big Cleaning Day ทำความสะอาดชายหาด  17 รูป อ่าน 255 ครั้ง255009 พ.ย. 2560
 พิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ 10 รูป อ่าน 241 ครั้ง241003 พ.ย. 2560
 พิธีลอยอังคารเถ้าดอกไม้จันทน์ 6 รูป อ่าน 219 ครั้ง219003 พ.ย. 2560
 จัดกิจกรรม โครงการปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู... 16 รูป อ่าน 352 ครั้ง352011 ส.ค. 2560
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย. 4 รูป อ่าน 2237 ครั้ง07 มิ.ย. 2555
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย 7 รูป อ่าน 1460 ครั้ง13 มิ.ย. 2555
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ 8 รูป อ่าน 1449 ครั้ง07 มิ.ย. 2555
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖ 6 รูป อ่าน 1356 ครั้ง16 ก.ค. 2555
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท 4 รูป อ่าน 1328 ครั้ง06 มิ.ย. 2555
 พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. และมอบการบังคับบัญชา 10 รูป อ่าน 1114 ครั้ง08 ต.ค. 2555
 คณะนายทหารใหม่ นย. ศึกษาภูมิประเทศ/ดูงาน กรม ร.๒ ฯ 4 รูป อ่าน 1068 ครั้ง28 มิ.ย. 2558
 กรม ร.๒ พล.นย.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นย. ประจ... 10 รูป อ่าน 1040 ครั้ง04 ส.ค. 2555
 รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(๑)กล่าวต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่ ผลัด ๑/๒๕๕๕ 10 รูป อ่าน 1034 ครั้ง07 ก.ย. 2555
 พิธีเปิด การฝึกทบทวนกำลังพล เพื่อเตรียมผลัดเปลี่ยน หน่วยในพื้นที่จังหวั... 13 รูป อ่าน 1006 ครั้ง19 มี.ค. 2556

 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.04 วินาที