Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.กฤษฎา ชื่นชนม์
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.ภริศวร์
น.อ.ภริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา  โพธ์ย้อย
น.อ.ธวัชชัย กลางคำ
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.พรตพงศ์ แซงราชา
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก กิจกรรมประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 จัดกิจกรรม โครงการปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู... 16 รูป มาใหม่ อ่าน 78 ครั้ง78011 ส.ค. 2560
 กรม ร.๒ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเมือง ฯ 6 รูป มาใหม่ อ่าน 151 ครั้ง151003 เม.ย. 2560
 พิธีประกาศปิดอ่าว พักทำประมง ให้ปลาวางไข่ 8 รูป มาใหม่ อ่าน 171 ครั้ง171001 เม.ย. 2560
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด มาใหม่ อ่าน 164 ครั้ง164026 มี.ค. 2560
 การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 8 รูป มาใหม่ อ่าน 135 ครั้ง135026 มี.ค. 2560
 การตรวจสอบเครื่องมือดับเพลิง 17 รูป มาใหม่ อ่าน 123 ครั้ง123026 มี.ค. 2560
 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  18 รูป มาใหม่ อ่าน 185 ครั้ง185025 ม.ค. 2560
 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ จว.กระบี่ 12 รูป มาใหม่ อ่าน 184 ครั้ง184011 ม.ค. 2560
 การจัดกำลังถวายความปลอดภัย มาใหม่ อ่าน 244 ครั้ง244023 ธ.ค. 2559
 กิจกรรม จุดเทียนสู่ฟ้า เทิดหล้าองค์ภูมิพล 6 รูป มาใหม่ อ่าน 186 ครั้ง186021 ธ.ค. 2559
 การจัดกำลังพลร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม 4 รูป มาใหม่ อ่าน 186 ครั้ง186002 ธ.ค. 2559
 การประชุมการรายงานตามนโยบายกองทัพเรือประจำปี งป.๖๐... 5 รูป มาใหม่ อ่าน 187 ครั้ง187002 ธ.ค. 2559
 พิธีประดับยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร  10 รูป มาใหม่ อ่าน 180 ครั้ง180002 ธ.ค. 2559
 " พิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสปัญญาสมวาร (๕๐วัน) " 4 รูป มาใหม่ อ่าน 157 ครั้ง157002 ธ.ค. 2559
 พิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสปัญญาสมวาร (๕๐วัน)  4 รูป มาใหม่ อ่าน 158 ครั้ง158002 ธ.ค. 2559
 พิธีรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัย 12 รูป มาใหม่ อ่าน 170 ครั้ง170023 พ.ย. 2559
 รอง ผบ.นย. (๓) และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ กรม ร.๒ พล.นย... 22 รูป มาใหม่ อ่าน 178 ครั้ง178022 พ.ย. 2559
 พิธีฟังสารจาก ผบ.ทร. และร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวั... 18 รูป มาใหม่ อ่าน 158 ครั้ง158018 พ.ย. 2559
 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรม ร.๒ พล.นย. 23 รูป มาใหม่ อ่าน 176 ครั้ง176018 พ.ย. 2559
 ผบ.นย. และคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ กรม ร.๒ พล.นย. 10 รูป มาใหม่ อ่าน 183 ครั้ง183006 พ.ย. 2559
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย. 4 รูป อ่าน 1942 ครั้ง07 มิ.ย. 2555
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย 7 รูป อ่าน 1240 ครั้ง13 มิ.ย. 2555
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ 8 รูป อ่าน 1214 ครั้ง07 มิ.ย. 2555
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖ 6 รูป อ่าน 1168 ครั้ง16 ก.ค. 2555
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท 4 รูป อ่าน 1136 ครั้ง06 มิ.ย. 2555
 พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. และมอบการบังคับบัญชา 10 รูป อ่าน 891 ครั้ง08 ต.ค. 2555
 คณะนายทหารใหม่ นย. ศึกษาภูมิประเทศ/ดูงาน กรม ร.๒ ฯ 4 รูป อ่าน 858 ครั้ง28 มิ.ย. 2558
 รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(๑)กล่าวต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่ ผลัด ๑/๒๕๕๕ 10 รูป อ่าน 836 ครั้ง07 ก.ย. 2555
 พิธีเปิด การฝึกทบทวนกำลังพล เพื่อเตรียมผลัดเปลี่ยน หน่วยในพื้นที่จังหวั... 13 รูป อ่าน 833 ครั้ง19 มี.ค. 2556
 กรม ร.๒ พล.นย.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นย. ประจ... 10 รูป อ่าน 824 ครั้ง04 ส.ค. 2555

 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.03 วินาที