Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.อาทิตย์
น.อ.นฤพนธ์ มัตถกุล
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา  โพธ์ย้อย
น.ท.ชิดพงษ์ พุ่มแก้ว
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.ศิว์วิศว์ อังคสุวัฒน์
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก กิจกรรมประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 พิธีเปิดมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Kra... 4 รูป มาใหม่ อ่าน 113 ครั้ง113005 พ.ย. 2561
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก 14 รูป มาใหม่ อ่าน 115 ครั้ง115005 พ.ย. 2561
 กิจกรรมรณรงค์ปอเทืองเนื่องในวันดินโลก 14 รูป มาใหม่ อ่าน 136 ครั้ง136027 ต.ค. 2561
 ธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า 20 รูป มาใหม่ อ่าน 166 ครั้ง166013 ส.ค. 2561
 รับรางวัลดีเด่นของ จร.ทร. ประจำปี งป.๖๑  2 รูป มาใหม่ อ่าน 211 ครั้ง211013 ส.ค. 2561
 การฝึกเป็นหน่วยกองพันทหารราบประจำปี งป.๖๑ 14 รูป มาใหม่ อ่าน 224 ครั้ง224003 ส.ค. 2561
 กรม ร.๒ฯ อำนวยความสะดวกชาวโรฮินจาออกนอกประเทศ 18 รูป มาใหม่ อ่าน 264 ครั้ง264003 เม.ย. 2561
 พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. 12 รูป มาใหม่ อ่าน 324 ครั้ง324002 เม.ย. 2561
 การฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลบริเวณหาดอ่าว... 16 รูป มาใหม่ อ่าน 230 ครั้ง230015 มี.ค. 2561
 คณะนายทหารใหม่ นย.เดินทางมาะเยี่ยมหน่วยพื้นที่ จว.... 9 รูป มาใหม่ อ่าน 322 ครั้ง322010 มี.ค. 2561
 รอง ผบ.ทร. และคณะตรวจพื้นที่ จว.กระบี่ 8 รูป มาใหม่ อ่าน 300 ครั้ง300010 มี.ค. 2561
 ให้การตอนรับ พล.ร.ท.อรรถพร บรมสุข รองประธาน คพท. 10 รูป อ่าน 296 ครั้ง296009 ก.พ. 2561
 จัดผู้แทนหน่วยเป็นประธานสวดอภิธรรม มารดา พ.จ.อ.ทวีร... 8 รูป อ่าน 269 ครั้ง269006 ม.ค. 2561
 กิจกรรมวัน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 4 รูป อ่าน 344 ครั้ง344007 ธ.ค. 2560
 การจัดงานวันตล้ายวันสถาปนา กรม ร.๒ พล.นย. ประจำปี ... 22 รูป อ่าน 313 ครั้ง313016 พ.ย. 2560
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ทร. และคณะ ... 14 รูป อ่าน 326 ครั้ง326015 พ.ย. 2560
 Big Cleaning Day ทำความสะอาดชายหาด  17 รูป อ่าน 307 ครั้ง307009 พ.ย. 2560
 พิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ 10 รูป อ่าน 304 ครั้ง304003 พ.ย. 2560
 พิธีลอยอังคารเถ้าดอกไม้จันทน์ 6 รูป อ่าน 271 ครั้ง271003 พ.ย. 2560
 จัดกิจกรรม โครงการปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู... 16 รูป อ่าน 421 ครั้ง421011 ส.ค. 2560
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย. 4 รูป อ่าน 2296 ครั้ง07 มิ.ย. 2555
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ 8 รูป อ่าน 1522 ครั้ง07 มิ.ย. 2555
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย 7 รูป อ่าน 1520 ครั้ง13 มิ.ย. 2555
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖ 6 รูป อ่าน 1405 ครั้ง16 ก.ค. 2555
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท 4 รูป อ่าน 1389 ครั้ง06 มิ.ย. 2555
 พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. และมอบการบังคับบัญชา 10 รูป อ่าน 1170 ครั้ง08 ต.ค. 2555
 คณะนายทหารใหม่ นย. ศึกษาภูมิประเทศ/ดูงาน กรม ร.๒ ฯ 4 รูป อ่าน 1122 ครั้ง28 มิ.ย. 2558
 รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.(๑)กล่าวต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่ ผลัด ๑/๒๕๕๕ 10 รูป อ่าน 1097 ครั้ง07 ก.ย. 2555
 กรม ร.๒ พล.นย.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นย. ประจ... 10 รูป อ่าน 1097 ครั้ง04 ส.ค. 2555
 พิธีเปิด การฝึกทบทวนกำลังพล เพื่อเตรียมผลัดเปลี่ยน หน่วยในพื้นที่จังหวั... 13 รูป อ่าน 1053 ครั้ง19 มี.ค. 2556

 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที